Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13946,Nasze-Wiadomosci.html
2023-09-27, 06:32

Nasze Wiadomości

„Nasze Wiadomości”, podtytuł: „Pismo Federacji Młodzieży Walczącej”, wydawane w Warszawie 23 II 1985 – 1 IV 1989; przez FMW. Tytułem i szatą graficzną nawiązywało do legionowego pisma „Wiadomości Polskie” z l. 1914–1918. Ukazały się 43 n-ry, obj. kilka s., format A4 i A5 (od n-ru 27 z 1987), druk na powielaczu i offsecie, nakł. 2–3 tys. egz.; miesięcznik. W trakcie ukazywania się pisma działały 4 redakcje: 1 – Tomasz Roguski (ps. Kornel, Tomowarg), przy współpracy Jacka Górskiego (ps. Wiejski); 2 – T. Roguski, Krzysztof Płaska (ps. Mariusz Osiński); 3 – K. Płaska, Marcin Mędrzecki (ps. Mędrek, Siwy), Wojciech Lewicki (ps. Lewy), Ireneusz Grat (ps. Irek); 4 – Cezary Karwowski (ps. Suchy); Piotr Szynkiel (ps. Kuba); w redakcji czynny także Mariusz Kamiński. Projekt winiety: J. Górski; druk w mieszkaniach m.in. Adama Golańskiego (ps. Baron), Moniki Golańskiej, Niny Ruczko; drukarze: Jacek Czarnecki (ps. Czarny), A. Golański, J. Górski, Tomasz Grudziński, Jacek Kutzner, Robert Napiórkowski (ps. Mela); przygotowanie diapozytywów Ignacy Dembiński (ps. Ignac). Publikowano artykuły dot. historii Polski, bieżące komentarze polityczne, informowano o działalności FMW w Warszawie i kraju, zamieszczano wywiady z działaczami opozycji oraz muzykami punk rockowymi. W III 1986 aresztowano osoby zw. z pismem: M. Ruczko (ostatecznie odstąpiono od osadzenia), J. Kutznera, T. Grudzińskiego, R. Napiórkowskiego; osadzeni w AŚ w Warszawie-Białołęce, 15 III 1986 Sąd Rejonowy dla m. Warszawy skazał J. Kutznera i R. Napiórkowskiego na 4 mies. pozbawienia wolności, T. Grudzińskiego ukarał grzywną, w VII 1986 zwolnieni na mocy amnestii. Kolportowane w całym kraju, gł. przez struktury kolportażowe FMW.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony