Hasła rzeczowe

Nasze Sprawy

"Nasze Sprawy", pismo wydawane przez pracowników KWK Andaluzja w Piekarach Śl. początek 1986 – IX 1988.

Ukazało się 14 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na elektrycznym powielaczu białkowym (pozyskanym od Zbigniewa Martynowicza z Huty Baildon) w nakładzie 200-300 egz.; początkowo miesięcznik, następnie nieregularnie.

W składzie redakcji: Eugeniusz, Piotr i Leszek Polmańscy, Andrzej Sokołowski, Wilhelm Szołtysik i Ewald Sosna; przez pewien czas drukowano w mieszkaniu A. Sokołowskiego.

Zamieszczano informacje z KWK Andaluzja, Piekar Śl., regionu i kraju.

Kolportowane w KWK Andaluzja i Piekarach Śl.

Pismo „Nasze Sprawy”, następnie „Solidarność – Nasze Sprawy” wydawane było także w Helsingborgu w Szwecji IV 1987 – XII 1989 przez Edwarda Czerneszewicza w porozumieniu z redakcją „Naszych Spraw” z Piekar Śl.

W składzie redakcji: E. Czerneszewicz, Tadeusz Brojanowski, Tadeusz Rzeszótko, Arkadiusz Dybowski, Kazimierz Kranc.

Ukazało się 35 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A3 w nakładzie ok. 400 egz.

Zamieszczano artykuły dot. historii oraz bieżącej sytuacji politycznej w Polsce.

Pismo finansowane ze środków własnych E. Czerneszewicza, bezpłatne, kolportowane do środowisk emigracyjnych w USA, Kanadzie, RFN, także do Polski.

Weronika Rudnicka

Piekary Śląskie, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry