Hasła rzeczowe

Nauka

"Nauka", podtytuł: „Biuletyn Komisji Porozumiewawczej Nauki przy MKZ Kraków”, pismo wydawane 23 X 1980 – 12 X 1981 w Krakowie; nr 1 pt. „Komunikat Komisji Porozumiewawczej Nauki przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim Kraków «Solidarność»”.

Ukazało się 28 nr. o obj. 4-10 s. w formacie A5 i A4 (nr. 25 i 28 z 1981), drukowanych na offsecie w Akademii Górniczo-Hutniczej w nakładzie 200-800 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Robert Kaczmarek (założyciel, redaktor odpowiedzialny), Krzysztof Görlich, Maciej Horaczek, Michał Siciński, Kazimierz Głowacki, Tadeusz Syryjczyk.

Zamieszczano materiały opisujące i komentujące działania ruchów opozycyjnych, głównie w środowiskach akademickich, wydarzenia z Regionu, kraju i świata; prezentowano dokumenty i oświadczenia Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki i innych struktur, materiały historyczne. Wydanie nadzwyczajne (z 10 I 1981), pod redakcją R. Kaczmarka, K. Głowackiego, M. Horaczka, o obj. 40 s., zawierało pełny tekst porozumienia między Komisją Rządową a OKPN „S” Pion Instytutów Resortowych, wynegocjowanego podczas rozmów w dniach 15-16 XII 1980 w Gliwicach oraz 7 I 1981 w Warszawie. Nr 15 (z 22 I 1981), o obj. 18 s., publikował teksty porozumień z Gdańska (31 VIII 1980 – Komisja Rządowa i MKS), Jastrzębia (3 IX 1980 – KR i MKS), Katowic (KR i MKR), Szczecina (31 VIII 1980 – KR i MKS).

Pismo adresowane do pracowników i studentów wyższych uczelni.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry