Hasła rzeczowe

Nauka – Technika – Oświata

„Nauka – Technika – Oświata”, podtytuł: „Informator Wewnętrzny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty”, wydawane X – XI 1980 w Warszawie; po przyłączeniu się NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty do „S” od n-ru 3 (z 17 X 1980) jako „Informator wewnętrzny Tymczasowej Komisji Organizacyjnej Kół Nauki, Techniki i Oświaty NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”; od n-ru 5 (z 2 XI 1980) jako „Informator wewnętrzny dla Kół Nauki, Oświaty, Techniki NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”. Ukazało się 6 n-rów, obj. do kilkunastu s., format A5 i A4, druk na offsecie, nakł. 1,5–2 tys. egz.; nr 6 oznaczony jako wyd. spec. zawierał Instrukcję strajkową; wychodziło nieregularnie. W redakcji: Wojciech Kamiński, Piotr Ogrodziński, Józef Orzeł, Jerzy Smagowicz, Maciej Stasiński, Włodzimierz Wypych, Zbigniew Zawadzki. Publikowano informacje o tworzących się strukturach „S”, ich sytuacji prawnej, o środowisku naukowców i nauczycieli, relacje z walnych zebrań NSZZ PNTiO, komunikaty ZG NSZZ PNTiO i „S” oraz wywiady ze znanymi działaczami. Kolportowane przez „S” Region Mazowsze.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry