Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13950,Nauka-Technika-Oswiata.html
2021-02-27, 05:27

Nauka, Technika, Oświata

"Nauka, Technika, Oświata", podtytuł: „Informator wewnętrzny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty”, po przyłączeniu się NSZZ PNTiO do „S”, od nr. 3 (z 17 X 1980) jako „Informator wewnętrzny Tymczasowej Komisji Organizacyjnej Kół Nauki, Techniki i Oświaty NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”, nr 5 (z 2 XI 1980) jako „Informator wewnętrzny dla Kół Nauki, Oświaty, Techniki NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”. Wydawane X–XI 1980 w Warszawie.

Ukazało się 6 nr., drukowanych techniką offsetową w nakładzie 1,5-2 tys. egz.; nr 6 oznaczony jako wydanie specjalne zawierał ''Instrukcję strajkową''.

W składzie redakcji: Wojciech Kamiński, Piotr Ogrodziński, Józef Orzeł, Jerzy Smagowicz, Włodzimierz Wypych, Zbigniew Zawadzki (jako adres redakcji podawano: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, ul. Świętokrzyska, od nr. 3 lokal przy ul Szpitalnej 5 m. 16).

Publikowano informacje o tworzących się strukturach „S”, ich sytuacji prawnej, sytuacji w kraju, środowisku naukowców i nauczycieli, relacje z walnych zebrań NSZZ PNTiO, komunikaty ZG NSZZ PNTiO i „S” oraz wywiady ze znanymi działaczami. Od 16 XI 1980 wydawane jako „NTO. Informator wewnętrzny dla Kół Nauki-Techniki-Oświaty NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony