Hasła rzeczowe

Nie Tylko Aktualności

"Nie Tylko Aktualności", pismo wydawane przez Zakładową Komisję Robotniczą „S” Drukarni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu III-XII 1981.

Ukazało się 20 nr. o obj. 8-48 s. w formacie A5, drukowanych techniką typograficzną w nakładzie 250-1 tys. egz. (ostatni nr 19/20 wydrukowany w niewielkim nakładzie w postaci tzw. szczotek); wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Kazimierz Barczyński, Zbigniew Dembiński, Mirosław Kulawik (ps. Kazimierz Norim).

Zamieszczano artykuły nt. pracownicze oraz najnowszej historii Polski; nr 10 dot. zbrodni w Katyniu, nr 11 (z 9 VI) poświęcono Czesławowi Miłoszowi, w nr. 12 (z 28 VI) opublikowano ''Dramat nadziei. Poznański Czerwiec 1956'', w nr. 14 (z 15 VIII) przedruk ''Wojny z Rosją o niepodległość 1918-1920'' Mieczysława Zułowskiego, w nr. 16 zawarto teksty dot. paktu Ribbentrop-Mołotow, wkroczenia wojsk sowieckich do Polski we IX 1939 (''Jątrzący wrzesień ’39'', ''Czy IV rozbiór''), w nr. 19/20 zamieszczono kolejne artykuły historyczne nt. procesu 16 przywódców polskiego podziemia, fragment referatu Chruszczowa wygłoszonego w 1956, dalsze materiały nt. IX 1939, informacje o prowadzonym śledztwie.

Kolportowano gł. wśród pracowników Drukarni UAM i za pośrednictwem KZ „S” na UAM.

Z powodu publikacji w nr. 14, 16 Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu wszczęła śledztwo, przesłuchiwano redaktorów, drukarzy, osoby zaangażowane w przygotowanie pisma do druku, dyrekcję Drukarni UAM; śledztwo umorzono na mocy dekretu z 12 XII 1981 o puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. Po 13 XII 1981 internowano K. Barczyńskiego (13 XII 1981 – 2 VII 1982).

Z powodu tych samych publikacji SB podjęła działania operacyjne w ramach SOR krypt. Broszura trwające do VI 1982, po ich zakończeniu kontrolowała K. Barczyńskiego w ramach KE krypt. Składacz.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry