Hasła rzeczowe

Nie. Serwis informacyjny KOS-Gdańsk

„Nie”, podtytuł: „Serwis informacyjny «KOS-Gdańsk»”, pismo wydawane w Gdańsku przez Komitet Oporu Społecznego 12 VI – 11 XII 1982.

Ukazało się 14 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu; wychodziło nieregularnie. Nr. 1-3 oznaczono tylko datami, nr 14 był wydaniem specjalnym.

Zamieszczano oświadczenia KOS, „S” nauczycielskiej, TKK i RKK oraz informacje bieżące.

Kolportowano na terenie Trójmiasta.

 

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry