Hasła rzeczowe

Niepodległość

"Niepodległość", pismo wydawane 8 III 1982 – 7 V 1988 w Krakowie przez KPN Obszar II Południe.

Ukazały się 62 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4 i A5, drukowane na powielaczu białkowym w nakładzie 1-1,5 tys. egz.; tygodnik, od nr. 14 (1982) wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Witold Toś, Ryszard Bocian, Marian Gut, Maciej Gawlikowski, Przemysław Markiewicz; druk i kolportaż: Marek Bik, Witold Tukałło, Krzysztof Kwiatkowski. Wiele nr. wydrukowano w mieszkaniu Edwarda Postawy przy ul. Skalica 3h.

Publikowano artykuły dot. działań opozycyjnych w Regionie i kraju, relacje z akcji antyrządowych i obchodów patriotycznych, informacje o represjach i osobach represjonowanych, materiały historyczne, oświadczenia i komunikaty struktur KPN, wiersze.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry