Hasła rzeczowe

Niepodległość

"Niepodległość", podtytuł: „Pismo Kierownictwa Akcji Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej Obszar V – Katowice”, wydawane I 1986 – XII 1987 w Katowicach, niezależne od podległych Leszkowi Moczulskiemu struktur KPN reprezentowanych na Śląsku przez Adama Słomkę; nr 1 wzorowany na krakowskiej „Niepodległości” (brat redaktora naczelnego, Przemysław Markiewicz, był związany ze środowiskiem krakowskim KPN), następne nr. samodzielne, z taką samą winietą.

Ukazało się 14 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 1-2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Mirosław Markiewicz (redaktor naczelny, opracowanie maszynopisów, przygotowanie diapozytywów i matryc sitodrukowych), Maciej Ratajczyk, Bogdan Dziatko i Anna Dziewulska (druk). Przygotowanie i druk w mieszkaniach członków zespołu.

Pismo miało charakter historyczny i informacyjny, zamieszczano przedruki z prasy polonijnej.

 

Radosław Miłoch

Opcje strony

do góry