Hasła rzeczowe

Niepodległość

„Niepodległość”, pismo wydawane przez LDPN XI 1985 – V 1987, pocz. oddziały: małopolski, lubelski, gdański, poznański, od n-ru 3 (1986) również warszawski i od n-ru 5 (1986) bydgoski. Ukazało się 13 n-rów (w tym 3 podwójne), obj. 24–48 s., format A5, druk na powielaczu i offsecie, nakł. 1 tys. egz.; miesięcznik, wychodziło nieregularnie (nakł. powiększany o dodruki wykonywane w Warszawie, Poznaniu i Lublinie w Wydawnictwie Antyk). Pierwsze n-ry drukowane w Krakowie jako kontynuacja pisma „Krakus”. Ukazały się 2 dodatki spec.: jeden poświęcony Afganistanowi, drugi z okazji 11 XI, wydane wspólnie z Unią Demokratów, „Baza”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika” i „Solidarność Zwycięży”. W redakcji: Jan Kowalski (ps. Mały, Azja Tuhajbejowicz), Andrzej Kumor (ps. Andrzej, Nina Wigorska), Józef Paluch (ps. Tomasz Martyński), Jarosław Matuszewski (ps. Zenek), Grażyna Kubica-Heller (ps. Grażyna); stale współpracowali m.in. Jerzy Targalski (ps. Józef Darski), Zygmunt Grzesiak (ps. Grzegorz Krakowski), Sławomir Bugajski (ps. Alfred B. Gruba), Tomasz Dangel (ps. Zbigniew Grzybowski), Cezary Nowe (ps. Nadir, Roman Noker, ron, Żołnierz Wolności). Po aresztowaniach działaczy małopolskiego LDPN redagowane przez publicystów zw. z pozostałymi oddziałami. Pismo zostało założone po rozpadzie LDPN, nosiło tę samą nazwę, co „Niepodległość” wydawana od 1982 w Warszawie. Oba pisma od końca 1985 ukazywały się równolegle. Redakcja prezentowała stanowisko zgodne z myślą programową LDPN, akcentując antykomunizm, postulat pełnej niepodległości i rozwiązania wolnorynkowe w gospodarce, stąd na łamach pisma ukazywały się publikacje Friedricha von Hayeka, Miltona Friedmana, Paula Eidelberga i in. zachodnich klasyków neoliberalizmu i konserwatyzmu. Regularnie ukazywały również artykuły dot. problematyki międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w państwach podbitych czy zależnych od ZSRS, takich jak Afganistan, Angola, Etiopia. Pismo poruszało problematykę międzynarodowego terroryzmu. Wiele uwagi poświęcano stosunkom polsko-ukraińskim w przeszłości oraz perspektywom współpracy między tymi narodami. Kolportowane w całym kraju, gł. przez struktury kolportażowe poszczególnych oddziałów LDPN.

Włodzimierz Domagalski

Kraków, Region Małopolska, Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry