Hasła rzeczowe

Niezależna akcja kolonijna w Bydgoszczy

„Niezależna akcja kolonijna w Bydgoszczy”, zapoczątkowana w 1983 przez Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, polegająca na organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin osób represjonowanych; kierował Stefan Pastuszewski, współpracowali działacze „S” oraz wolontariusze, gł. ze środowiska nauczycielskiego, m.in.: Violetta Adamowicz, Ryszard Boniśniak, Janusz Bruski, Józef Cyl, Andrzej Ickert, Tadeusz Jasudowicz, Zbigniew Kucewicz, Bolesław Magierowski, Artur Matelski, Janina Matelska, Zbigniew Ornowski, Janusz Piątek, Józef Pinter, Eugeniusz Sadłowski, Edward Siedlecki, Maria Szłapińska, Henryk Tokarz, Stanisław Trawicki, Wiesław Warzoch, Maria Zdziarska.

Kolonie zorganizowano przy parafiach w Gąsawie i Byszewie (gm. Koronowo) oraz w gospodarstwie rolnym pp. Bigosów w Słończu (gm. Dąbrowa Chełmińska), a także na południu Polski – w Rytrze i Tokarni. Koszty częściowo pokrywał Prymasowski Komitet, częściowo rodzice dzieci; wychowawcy pracowali społecznie, obsługa socjalno-techniczna otrzymywała symboliczne wynagrodzenie, opiekę ze strony Kościoła sprawowali: bp Jan Czerniak, ks. Romuald Biniak, ks. Tadeusz Dzięgiel, ks. Józef Kutermak, ks. Zbigniew Orlikowski; kultywowano wartości patriotyczno-chrześcijańskie.

Pod koniec l. 80. niezależną akcję kolonijną zaczęły przejmować i rozwijać: Archikonfratermia Literacka, Wspólnota Duchowa Iskierki, Bractwo Oblatów Świętej Brygidy oraz „S”. Archikonfratermia oraz „S” prowadzą ją nadal przy wsparciu funduszy państwowych i samorządowych, obecnie ma charakter charytatywny. Akcja ta stała się także wzorem dla kolonii parafialnych: Wspólnota Duchowa Iskierki (założona przez Krystynę Klatecką i Krystynę Starczak-Kozłowską) prowadziła w l. 1990-1995 Ośrodek przy parafii Świętej Trójcy w Byszewie.

 

Stefan Pastuszewski

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry