Hasła rzeczowe

Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Medycznej w Białymstoku

Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Medycznej w Białymstoku. 11 X 1980 powstał Komitet Założycielski NZS AMB w składzie: Ryszard Szymański, Zbysław Grajek, Jerzy Picewicz, Jacek Smykał, Jerzy Badyga, Marek Szulc, Jerzy Wojciech Górny, Mieczysław Raczkowski; 17 X 1980 wszedł w skład Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS w Białymstoku, współorganizator akcji w obronie więźniów politycznych 25 V 1981. Pierwsza siedziba w Domu Studenta nr 1 AMB przy ul. Akademickiej. KZ przekształcił się w Tymczasową Radę Koordynacyjną składającą się z siedmiu członków (od jesieni 1981 z dziewięciu), przewodniczący R. Szymański, od IV 1981 J. W. Górny; najwyższą władzę stanowił liczący 35 osób Konwent; współorganizował strajk ostrzegawczy na białostockich uczelniach 27 III 1981 oraz 26 XI – 5 XII 1981; powołał drukarnię KORnik, wydawał dwutygodnik „Stetoskop”, NZS AMB w styczniu 1981 liczył ok. 280 członków.

Jerzy Autuchiewicz

Opcje strony

do góry