Hasła rzeczowe

Niezależne Zrzeszenie Studentów Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

Niezależne Zrzeszenie Studentów Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; 30 IX 1980 utworzono 12-osobowy Tymczasowy Komitet Założycielski NZS na Wydz. Humanistycznym FUW; 8 X na Wydz. Matematyczno-Przyrodniczym, 14 X na Wydz. Administracyjno-Ekonomicznym, 15 X na Wydz. Pedagogiki i Psychologii; 17 X powołano 19-osobowy Uczelniany Tymczasowy Komitet Koordynacyjny, z przew. Ryszardem Zielińskim. 15 V 1981 NZS FUW utworzył Uczelniany KOWzP, 25 V był współorganizatorem akcji w obronie więźniów politycznych, 27 III strajku ostrzegawczego w zw. z kryzysem bydgoskim, 23 XI – 13 XII 1981 strajku okupacyjnego solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI; wydawał niezależne pisma: „Errata”, „Przy budowie”, „Gazeta Strajkowa”. 3 XI 1982 – 14 III 1983 toczył się tzw. Proces 21, w którym oskarżonymi byli gł. działacze białostockiego NZS. 6 X 1988 powstał jawny Komitet Założycielski NZS FUW; 19 IV 1989 wybrano Komisję Uczelnianą, przew. Robert Mrozowski. 8-9 I 1990 członkowie NZS okupowali siedzibę KW PZPR w Białymstoku, m.in. w wyniku czego budynek został przekazany FUW.

Jerzy Autuchiewicz

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry