Hasła rzeczowe

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Białostockiej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Białostockiej; w X 1980 powstał Komitet Założycielski NZS, w składzie: Arnold Sobol, Adam Koniuch, Krzysztof Bańkowski, Janusz Smaczny, Andrzej Szcześniak; 17 X 1980 Komitet wszedł w skład Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS w Białymstoku. Powołano dwustopniowe władze: Walne Zgromadzenie i Uczelnianą Komisję Koordynacyjną w składzie: przew. Janusz Smaczny, Krzysztof Bańkowski, Adam Koniuch, Marek Powichrowski, Krzysztof Popławski, Bogdan Maliszewski, Arnold Sobol, Mariusz Wołpiuk, Wojciech Zawadzki; liczył ok. 150-200 członków. W V 1981 NZS PB powołał Uczelniany KOWzP, 25 V włączył się w akcję protestacyjną w obronie więźniów politycznych; wydawał niezależne pisma: „Artykuł 83”, „Gazeta Strajkowa”. 27 III w zw. z kryzysem bydgoskim przeprowadził strajk ostrzegawczy, 23 XI – 11/12 XII 1981 strajk okupacyjny, do którego przystąpiło ok. 500 studentów PB, przew. KS – J. Smaczny. 3 XI 1982 – 14 III 1983 odbył się tzw. Proces 21, w którym oskarżonymi byli gł. działacze białostockiego NZS.

Jerzy Autuchiewicz

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry