Hasła rzeczowe

Niezależne Zrzeszenie Studentów przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu

Niezależne Zrzeszenie Studentów przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu; 8 X 1980 powstał Tymczasowy Komitet Założycielski w składzie: przew. Wiesław Ukleja, Janusz Smoczyński, Beata Podczaszyńska, Tomasz Kucharski, Paweł Adamski, Krzysztof Szczukocki, Jerzy Kliszewski, Kazimierz Pach, Jerzy Wroniewski, od X 1981 przew. Piotr Oleś. W 1981 członkowie NZS WSI zorganizowali m.in.: 25 V 1981 marsz w obronie więźniów politycznych, 18 XI – 10 XII strajk solidarnościowy ze stydentami radomskiej WSI. W IV 1981 delegatami NZS WSI na I KZD NZS w Krakowie byli: W. Ukleja, Jacek Szumański, K. Szczukocki. Członkowie NZS podejmowali na terenie uczelni działania m.in. na rzecz praw socjalnych studentów, rozwijali kulturę niezależną; wydawali pisma niezależne: „Opolitechnik” oraz katolickie „Katharsis”.

Po 13 XII 1981 internowano: T. Kucharskiego, W. Ukleję, Z. Bereszyńskiego, część działaczy (m.in. Czesław Tomalik) zaangażowała się w legalną działalność samorządową na uczelni. W końcu 1988 przystąpiono do odtworzenia struktur NZS, 16 II 1989 ukonstytuował się jawny Uczelniany Komitet Organizacyjny NZS WSI w składzie: przew. Wojciech Podhajecki, Dariusz Polowy, Janusz Piela, Tomasz Dzideczek, Grzegorz Soszyński, Andrzej Ustrzycki, Tadeusz Rzepkowski, Michał Matcheja, Zbigniew Łaba, Marek Repetowski, Maciej Bojar, Adam Chmielewski, Mariusz Murzyniak, Tomasz Pierzchlewicz; w 1989 NZS WSI wspierał Opolski KO „S” i współorganizował kampanię wyborczą.

 

Mariusz Patelski

Opcje strony

do góry