Hasła rzeczowe

Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich w Łodzi

Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich w Łodzi, niezależna organizacja młodzieżowa utworzona z inicjatywy uczniów łódzkich szkół średnich (m.in. IV LO, XII LO, XIII LO, XXI LO, XXX LO, Technikum Elektronicznego i Technikum Mechanicznego) w porozumieniu z NZS Uniwersytetu Łódzkiego, działała 18 III – 13 XII 1981. W spotkaniu organizacyjnym 18 III 1981 w budynku Wydz. Filologicznego UŁ uczestniczyli m.in. Bożena Bednarek, Jolanta Bodalska, Michał Brzozowski, Tomasz Gaduła-Zawratyński, Jarosław Papis i Marcin Paszkowski, w imieniu Zarządu NZS UŁ: Wojciech Walczak i Tomasz Mysłek. Za główny cel działalności przyjęto wypracowanie metod wpływania na program dydaktyczno-wychowawczy szkół w duchu wolności, poszanowania prawa uczniów do niezależnego zdania, możliwości obrony interesów ucznia, co miały realizować niezależne samorządy uczniowskie. Do XII 1981 tylko w XXX LO powstał samorząd (za zgodą władz oświatowych), który stworzył w szkole m.in. Wolną Wszechnicę Polityczną – dyskusyjny klub społeczno-polityczny (kierowany przez J. Papisa); z inicjatywy T. Gaduły-Zawratyńskiego zorganizowano klub samokształceniowo-kulturalny Pętla, którego pierwszym gościem był 18 II 1981 Jan Józef Lipski. Działacze i współpracownicy NZU SŚ regularnie (mniej więcej 1 raz w tygodniu) uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez ks. Bohdana Papiernika w salce kościoła św. Antoniego z udziałem gości (m.in. b. żołnierzy AK). W NZU SŚ aktywnie działało ok. 30 osób, m.in. B. Bednarek, J. Bodalska, Tomasz Brzeziński, M. Brzozowski, Marek Budzisz, Dariusz Drewnicz, T. Gaduła-Zawratyński, Grzegorz Nowak, J. Papis, M. Paszkowski i Andrzej Siciński. Prowadzono kolportaż wydawnictw niezależnych w łódzkich szkołach średnich, m.in. „Opinii”, „Bratniaka”, książek wydawnictwa Młoda Polska. V-XI 1981 zrzeszenie wydawało pismo „Kormorany”, drukowane na powielaczu NZS UŁ, kolportowane wśród uczniów szkół średnich. Członkowie NZU SŚ wspierali akcje „S”, NZS i KPN, m.in. 25 V 1981 uczestniczyli w marszu w obronie osób więzionych za przekonania. 11 XI 1981 M. Paszkowski i Sławomir Szczęsny przeprowadzili akcję rozrzucania ulotek ze zdjęciem marsz. Józefa Piłsudskiego.

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry