Hasła rzeczowe

Niezależne Zrzeszenie Wolność, Równość, Niepodległość

Niezależne Zrzeszenie Wolność, Równość, Niepodległość, organizacja młodzieżowa powołana w Jarosławiu w XII 1981. Jej inicjatorami byli uczniowie LO: Tadeusz Maciej Ulma, Artur Janowski i Jacek Stępień. Na czele stała Rada Polityczna, przew. A. Janowski, nast. T.M. Ulma. Organizacja posiadała własny statut i zrzeszała młodzież ze szkół średnich oraz miejscowych zakładów (ok. 20 osób). Gł. polem działania organizacji było: powielanie i kolportaż ulotek, akcje plakatowania, bojkot prasy i tv oraz malowanie napisów na murach. Działalność grupy wspierał opiekun młodzieży i katecheta ks. Władysław Drewniak.

W III 1982 Niezależne Zrzeszenie Wolność, Równość, Niepodległość połączyło się z grupą Polska Młodzież Walcząca, tworząc Legion Wolności.

W II i III 1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Rzeszowie aresztowała wielu członków organizacji. 17 VI 1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy skazał ks. W. Drewniaka, Witolda Kowalczyka, T.M. Ulmę, A. Janowskiego i J. Stępnia na 2 lat pozbawienia wolności, natomiast Andrzeja Plutę, Waldemara Kwietnia, Marka Malinowskiego i Józefa Pieczonkę na 1,5 roku pozbawienia wolności. Wszystkim skazanym warunkowo zawiesił wykonanie kary i skazał na grzywny. 30 IX 1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie zmniejszył zasądzone wyroki: ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). W. Drewniaka, W. Kowalczyka i T.M. Ulmę skazał na 1,5 roku pozbawienia wolności, J. Pieczonkę i W. Kwietnia na 1 rok pozbawienia wolności, J. Stępnia na 1 rok i 3 mies. pozbawienia wolności A. Plutę na 8 mies. pozbawienia wolności, a M. Malinowskiego na 6  mies. pozbawienia wolności. Utrzymał w mocy postanowienie dot. A. Janowskiego. W przypadku T.M. Ulmy, A. Janowskiego i J. Stępnia zwiększył okres zawieszenia kary. Uczniowie zostali oddani pod dozór kuratora sądowego.

30 XII 1981 – 9 IX 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Ulotka.

 

Agnieszka Skrzypek

Jarosław, Region Południowo-Wschodni

Opcje strony

do góry