Hasła rzeczowe

Niezależne Zrzeszenie Wolność, Równość, Niepodległość

Niezależne Zrzeszenie Wolność, Równość, Niepodległość (NZ WRN), organizacja młodzieżowa powołana w Jarosławiu w XII 1981 jako forma protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Inicjatorami jej powstania byli uczniowie LO: Maciej Ulma, Artur Janowski i Jacek Stępień. Na czele Zrzeszenia stała Rada Polityczna, funkcję przewodniczącego pełnił A. Janowski, a nast. M. Ulma. Organizacja posiadała własny statut i zrzeszała młodzież ze szkół średnich i z miejscowych zakładów pracy. Główne działania organizacji to: powielanie i kolportaż ulotek, akcje plakatowania, bojkot prasy i telewizji oraz malowanie napisów na murach. Działalność grupy wspierał opiekun młodzieży i katecheta ks. Władysław Drewniak. W III 1982 NZ WRN połączyło się z grupą Polska Młodzież Walcząca tworząc Legion Wolności. W II i III 1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Rzeszowie aresztowała wielu członków organizacji. 17 VI 1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy skazał ks. W. Drewniaka, Witolda Kowalczyka, M. Ulmę, A. Janowskiego i J. Stępnia na karę 2 l. więzienia, natomiast Andrzeja Plutę, Waldemara Kwietnia, Marka Malinowskiego i Józefa Pieczonkę na karę 1,5 r. więzienia. Wszystkim skazanym WSG warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres 4 l. i skazał na kary grzywny. 30 IX 1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rzeszowie zmniejszył zasądzone wyroki: ks. W. Drewniaka, W. Kowalczyka i M. Ulmę skazał na 1,5 r. więzienia, J. Pieczonkę i W. Kwietnia na 1 r. więzienia, J. Stępnia na 1,3 r. więzienia, A. Plutę na 8 mies. więzienia, a Malinowskiego na 6 mies. więzienia. Utrzymał w mocy postanowienie dotyczące A. Janowskiego. W przypadku M. Ulmy, A. Janowskiego i J. Stępnia zwiększył okres zawieszenia kary do 5 lat. Uczniowie zostali oddani pod dozór kuratora sądowego.

Agnieszka Skrzypek

Region Południowo-Wschodni, Jarosław

Opcje strony

do góry