Hasła rzeczowe

Niezależny Biuletyn Informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności NZS «Trójmiasto»

„Niezależny Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Studenckiego Komitetu Solidarności NZS «Trójmiasto»”, główne pismo NZS na Wybrzeżu, wydawane w Gdańsku (także pt. „Niezależny Serwis Informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności”) 17 I – 10 VII 1982.

Ukazało się 27 nr. (15 z nazwą „Biuletyn”, 12 z nazwą „Serwis”) o obj. 2–4 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku i na powielaczu w nakładzie 2–5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, bez numeracji, oznaczone datowaniem.

W składzie zespołu: Leszek Biernacki (redaktor odpowiedzialny, zorganizował siatkę informacyjną i nawiązał kontakty z in. konspiracyjnymi strukturami, m.in. z członkami teatru Tako, na czele z Bogdanem Posmykiem, i redakcją „Tygodnika Mazowsze”), Małgorzata Głowacka (łączniczka), Marek Sadowski i Jarosław Słoma (odpowiedzialni za kolportaż), Marek Zająkała, Zbigniew Nowek, Piotr Kapczyński; druk: Marek Kotlarz i J. Cesarz, Tomasz Matulaniec, Jacek Szot i Jacek Siwicki w prywatnych mieszkaniach (np. w mieszkaniu babci M. Kotlarza w Gdyni, u Romy Kozłowskiej i jej siostry w Redzie). Powstało po spotkaniu w I 1982 liderów NZS Uniwersytetu Gdańskiego z Z. Nowkiem; członkowie NZS UG uruchomili konspiracyjne drukarnie, papier przewożono fiatem 125p Marzeny Wojtkowiak i jej brata Szymona.

W nr. z 7 II 1982 zamieszczono zarys programu SKS NZS.

Kolportowane przez członków NZS w całym Trójmieście oraz na UG i pozostałych uczelniach.

Główna grupa zajmująca się drukiem została wkrótce aresztowana; studenci otrzymali najwyższe w kraju wyroki: Cezary Godziuk – 6 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych, Sławomir Sadowski – odpowiednio 5 i 3 lata, Krzysztof Jankowski – 5 i 3 lata, Jarosław Skowronek – 5 i 3 lata, Marek Czachor – 3 i 2 lata.

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry