Hasła rzeczowe

Niezależność

"Niezależność", podtytuł: „Tygodnik MKK NSZZ «Solidarność» w Stargardzie Szczecińskim”, od nr. 3: „Biuletyn informacyjny MKK NSZZ «Solidarność» w Stargardzie Szczecińskim”, od nr. 23 (z 13 XI 1981): „Biuletyn informacyjny Delegatury Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ «Solidarność» w Stargardzie Szczecińskim”, pismo wydawane 27 III – 11 XII 1981 przez MKK „S” w Stargardzie Szczecińskim; do użytku wewnątrzorganizacyjnego.

Ukazał się nr zerowy (z 27 III 1981) – strajkowy, drukowany na powielaczu w Zakładzie Przemysłu Dziewiarskiego Luxpol w Stargardzie Szczecińskim (obj. 2 s., format A4, nakład ok. 500 egz.), następnie ukazało się 25 nr. o obj. 4 s. w formacie A3, drukowanych w Drukarni Akcydensowej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Śląskiej 1 (skład linotypowy, druk na maszynach typograficznych) w nakładzie 3-6 tys. egz.; nr 4 wyjątkowo wydano w formacie 280 x 209 mm, załączając dodatek z komunikatem MKK i Komisji Oddziałowej „S” Drukarni; wychodziło regularnie: 14 IV – 17 IX 1981 (nr. 1-20) jako tygodnik, 16 X – 11 XII 1981 (nr. 21-25) jako dwutygodnik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Jadwiga Kałuska (redaktor naczelny), Stanisław Bochenek, Edward Braciszewski, Józef Stachowiak, Tomasz Zieliński; Stanisław Paszkiewicz, Anna Wojtas, Wojciech Mikulski (korekta); Andrzej Strakszys (opracowanie graficzne z pracownikami drukarni); współpracownicy: Henryk Alankiewicz, Krystyna Czajkowska, Waldemar M. Gil, Ludmiła Hering, Czesław Hołub, Janina Kic, Grzegorz Kuźmiszyn, Andrzej Kwaśny, Szczepan Olesiński, Stanisław Sitek, Eugeniusz Smoleń, Eligiusz Stamirowski, Zbigniew Szymkowiak, Bogdan Zastawa, Lucjan Zbrzeski; adres redakcji: Stargard Szczeciński, ul. Bohaterów Stalingradu (obecnie ul. I Brygady), następnie ul. M. Buczka 24 (obecnie ul. kard. S. Wyszyńskiego).

Publikowano artykuły nt. ogólnokrajowe i lokalne, informacje, sprawozdania z działalności „S” w Podregionie Stargard Szczeciński oraz dyskusje, polemiki, felietony, drobne ogłoszenia, listy, wiersze, przedruki, np. z „Tygodnika Powszechnego”. W nr. 7 zamieszczono instrukcję postępowania w czasie przesłuchania, dyskusję nt. reformy związków zawodowych i samorządności oraz tzw. postulaty stargardzkie (zgłoszone VIII-X 1980 przez stargardzian władzom miasta); w nr. 18 (z 31 VIII 1981) opublikowano wyniki ankiety dot. opinii Polaków o przemianach społeczno-politycznych pokazujące hipotetyczne postawy w wypadku interwencji zbrojnej ZSRS w Polsce oraz preferencje wyborcze w razie przeprowadzenia prawdziwych wyborów; przedstawiono ''Czarną księgę cenzury PRL''.

Kolportowane przez „S” w zakładach pracy oraz przez kioski Ruchu (100-200 egz.) w cenie 4 zł. Ostatni nr 25 został prawie w całości skonfiskowany 13 XII 1981.

 

Rafał Marciniak

Opcje strony

do góry