Hasła rzeczowe

Niezależny Ruch Społeczny Ziemia Chełmińska

Niezależny Ruch Społeczny Ziemia Chełmińska, organizacja założona zimą 1987 przez grupę działaczy „S” pod kierownictwem Tadeusza Duszyńskiego; 27 XI 1987 złożono wniosek o rejestrację stowarzyszenia w Urzędzie Woj., 17 II 1988 po odmowie - odwołanie do Ministerstwa Kultury i Sztuki, 19 V 1988 odrzucone. W programie akcentowano przywiązanie do Kościoła i nauki Jana Pawła II, zakreślano szerokie pole działalności (charytatywna, gospodarcza, kulturalna, wydawnicza). Organizowano alternatywne obchody 1 Maja, 11 Listopada (11 Listopada z KPN; prowadzenie manifestacji przez NRS ZCh wywołało polemikę z RKW), akcje zbierania podpisów do władz ws. lokalnych (m.in. polityki mieszkaniowej, zagrożeń ekologicznych, sytuacji w szkolnictwie), włączano się w przygotowania Pielgrzymek Ludzi Pracy do Częstochowy. W 1987 działacze Ruchu: Mariusz Bątkowski, Marek Berak, T. Duszyński, Jerzy Nadolski, Maria Nencka-Borowiecka, Edward Strzelecki, Mirosława Wroniecka, Anatol Zarecki, zainicjowali i zrealizowali wmurowanie w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicy pamiątkowej ku czci ks. Jerzego Popiełuszki z napisem: „Byłeś nam Bratem i Przewodnikiem w czasach złych. Księdzu Jerzemu w hołdzie Ziemia jego ostatniej męczeńskiej drogi. Toruńsko-Kujawska Solidarność. Toruń 1987”, częściowo sfinansowanej z tzw. cegiełek wykonanych przez Lecha Różańskiego. Organem prasowym struktury było pismo „Dlaczego”. W 1988 władze Torunia zaakceptowały istnienie Ruchu, zapraszając 19 IX 1988 jego przedstawicieli na spotkania poświęcone problemom miasta, ci jednak odmówili uczestnictwa w oficjalnych komisjach, pozostawiając sobie głos doradczy. Działalność Ruchu uległa osłabieniu w 1989 z powodu odradzania się struktur „S” i powstawania KO. 21 X 1990 dzięki staraniom działaczy Ruchu ustawiono w Toruniu pamiątkowy kamień z tablicą upamiętniającą męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry