Hasła rzeczowe

Niezależny Samorządny Informator

„Niezależny Samorządny Informator”, biuletyn informacyjny, wydawany w Szczecinie w V–XII 1982. Łącznie ukazało się 17 nr. pisma, większość w formacie A4, sporadycznie A5, w nakł. 7–8 egz. Biuletyn przepisywano na maszynie na tzw. papierze przebitkowym. Twórcą i redaktorem był Ryszard Dąbrowski. Informacje do pisma dostarczali: Longin Komołowski (z terenu Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego), Alina i Jerzy Słoneccy (z Politechniki Szczecińskiej), Sławomira Milczanowska (z ZK w Potulicach, gdzie przebywali skazani szczecińscy działacze „S”), jak również żony internowanych w Wierzchowie Pomorskim oraz znajomi Ryszarda Dąbrowskiego. Biuletyn zawierał informacje dot. bieżących wydarzeń w Szczecinie i okolicach. Pełnił rolę serwisu informacyjnego, który był źródłem informacji dla redakcji innych pism. W nr. 15 z XI 1982 zamieszczono m.in.: list więzionych ws. statutu więźnia politycznego do ministra sprawiedliwości, prof. Sylwestra Zawadzkiego (datowany III–IV 1982) oraz list więzionych w Potulicach do Komisji Praw Człowieka ONZ w Genewie (datowany X 1982). Przekazywano go do warszawskich pism podziemnych: „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze” oraz szczecińskich: „Feniksa”, „Proletu”, „Biuletynu Informacyjnego” i „Z Podziemia”, w których można znaleźć przedruki informacji z „NSI”. Odbiorcami pisma w Warszawie byli: Joanna i Mateusz Wyrwichowie, Aleksandra Korewa, którzy kolportowali informacje zawarte w informatorze w środowisku warszawskim, np. przedrukowując zawarte w nim informacje w „Tygodniku Wojennym”, oraz ks. Stanisław Małkowski, za którego pośrednictwem pismo docierało do akredytowanych w Warszawie dziennikarzy telewizji niemieckiej i francuskiej.

 

Marta Marcinkiewicz

Opcje strony

do góry