Hasła rzeczowe

Nowohucki Biuletyn Solidarności

"Nowohucki Biuletyn Solidarności", pismo wydawane od 6 V 1988 w Krakowie-Nowej Hucie, od nr. 39 (z 17 V 1989) wydawane legalnie z nadrukiem „Do użytku wewnętrznego”; do nr. 3/4 (z 12 V 1988) jako „Przegląd Wiadomości Strajkowych”; podtytuł: od nr. 5 (z 28 V 1988) „Pismo Komitetu Organizacyjnego NSZZ «Solidarność» Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina”, od nr. 37 (z 1989) „Pismo Komisji Robotniczej Hutników NSZZ «Solidarność» Kombinatu Metalurgicznego Nowa Huta”.

Do 16 XII 1989 ukazało się 69 nr. (1988: 1-21, 1989: 22-69) o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 2,5-3 tys. egz., dwutygodnik; druk w podziemiu Małopolskie Wydawnictwo Prasowe (Oficyna Literacka), od nr. 39 (z 17 V 1989) przez poligrafię HiL.

W składzie redakcji: Jan Ciesielski (redaktor odpowiedzialny nr. 21-37/1989), Maria Przełomiec, Aleksandra Zieleniewska, Bolesław Kozłowski (redaktor odpowiedzialny nr. 38-58), Lesław Maleszka (od nr. 2/38 z 9 V 1989, redaktor nr. 59-62), Katarzyna Kolenda (od nr. 58 z 29 IX 1989, redaktor nr. 59-62), Roman Wątkowski (redaktor odpowiedzialny od nr. 63 z 4 XI 1989), Lech Jaranowski.

Początkowo zamieszczano głównie artykuły nt. niezależnej działalności związkowej w HiL, komunikaty i oświadczenia wydziałowych oraz zakładowych komitetów organizacyjnych „S”, oświadczenia Lecha Wałęsy i struktur „S” spoza Huty, wywiady z działaczami i ekspertami „S”: Bronisławem Geremkiem, Maciejem Kozłowskim, Mieczysławem Gilem, Jackiem Moskwą i Jackiem Kuroniem. Z czasem tematykę pisma poszerzono – publikowano artykuły i dyskusje dot. spraw politycznych i gospodarczych, relacjonowano obrady Okrągłego Stołu (akredytowani: L. Maleszka i A. Zieleniewska), omawiano najważniejsze wydarzenia w kraju i regionie, promowano kandydatów „S” do Sejmu i Senatu w wyborach 1989. Z biegiem czasu pismo skupiło się na problemach gospodarczych związanych z restrukturyzacją zakładu.

Po 1989 oficjalny organ Komisji Robotniczej Hutników, redaktor odpowiedzialny R. Wątkowski.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry