Hasła rzeczowe

NTO

"NTO", podtytuł: „Informator wewnętrzny dla Kół Nauki, Oświaty, Techniki NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”, pismo wydawane 16 XI 1980 – IX/X 1981 (jako kontynuacja pisma „Nauka, Technika, Oświata”).

Ukazało się 16 nr. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 2-10 tys. egz., wychodziło nieregularnie (nr 1 ukazał się jako nr 7, od nr. 8 miesięcznik); wydania specjalne: nr 9 z 1980 zawierał protesty w związku z aresztowaniem 20 XI 1980 Jana Narożniaka, nr 10 dokumenty nauczycielskiego strajku okupacyjnego w Gdańsku, nr z 6 I 1981 uchwałę TKN, nr z 10 I 1981 poświęcono obronie prasy związkowej; w III 1981 ukazał się „Dodatek nadzwyczajny pism Regionu Mazowsze” wydany wspólnie z pismem „Niezależność”.

W składzie redakcji: Wojciech Kamiński, Piotr Ogrodziński, Józef Orzeł (sekretarz redakcji), Jerzy Smagowicz, Włodzimierz Wypych, Zbigniew Zawadzki, Henryk Szlajfer (od nr. 8 do wiosny 1981), od nr. 16: Andrzej Drawicz, Agnieszka Maciejowska, Mirosław Malcharek, Barbara Markiewicz, Marek Rapacki, Tadeusz Wypych; Maciej Stasiński (od nr. 18), Adam Romaniuk (od nr. 22); siedziba redakcji: ul. Szpitalna 5 w Warszawie, od nr. 19 (7 w 1981) ul. Mokotowska 16/20. Druk w poligrafii Regionu Mazowsze.

Zamieszczano teksty publicystyczne dot. sytuacji w oświacie, problemów środowiska, roli nauczyciela, materiały uzupełniające wiedzę nauczycieli, np. nt. faktów z historii Polski nieobjętych oficjalnym nauczaniem.

Kolportaż przez struktury Regionu Mazowsze.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry