Hasła rzeczowe

O Wolność

"O Wolność", pismo Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania w Lesznie przy MKZ „S”, wydawane VII – 13 XII 1981.

Ukazały się 3 nr.

W składzie redakcji (działacze „S” i Komitetu), m.in.: Dorota Kubiak, Zbigniew Maj, Tadeusz Sudoł, Marek Klorek oraz studenci poznańskich uczelni z Leszna: W. Handke, Z. Drost, K. Kuliński., G. Szperlik.

W nr. 1 opublikowano wywiad z Romualdem Szeremietiewem, w nr. 2 dokumenty programowe KPN (Platforma wyborcza KPN i Deklaracja ideowa KPN), w nr. 3 oświadczenia różnych instytucji i osób w obronie przywódców KPN, artykuły przybliżające organizacje KOR i KPN oraz artykuł dot. kradzieży krzyża z Dolinki Katyńskiej na Powązkach przez „nieznanych sprawców”.

13 XII 1981 znaczną część członków KOWiPzaP w Lesznie internowano, a pismo „O Wolność” przestało się ukazywać.

 

Waldemar Handke

Leszno, Region Leszno

Opcje strony

do góry