Hasła rzeczowe

Obecność

"Obecność", czasopismo wydawane I 1984 – II 1985 w Szczecinie przez „S” Pomorza Zachodniego; tytuł miał sygnalizować stałą obecność ludzi niezgadzających się z sytuacją polityczną w Polsce.

Ukazało się 13 nr. (w tym 2 podwójne: 8/9 i 11/12) o obj. 22-34 s. w formacie A4 i A5 (od nr. 10), drukowanych na powielaczu (z dodatkiem koloru czerwonego); miesięcznik. Do nr. 10 dołączono dodatek z zaznaczonymi na planie szczecińskiego Cmentarza Centralnego grobami poległych podczas wydarzeń Grudnia ’70.

W składzie redakcji m.in.: Grzegorz Kołtuniak, Paweł Bartnik i Danuta Dąbrowska.

Publikowano głównie materiały nt. opozycji politycznej w Polsce, wywiady z ważniejszymi działaczami „S” (np. Marianem Jurczykiem, Andrzejem Gwiazdą), oświadczenia TKK „S”, publicystkę polityczno-historyczną oraz utwory poetyckie, m.in. Zbigniewa Herberta i Joanny Kulmowej; na ostatniej stronie zamieszczano portrety działaczy opozycyjnych.

Pismo miało charakter regionalny.

 

Tomasz Kenar

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry