Hasła rzeczowe

Obecność (Toruń)

"Obecność", podtytuł: „Pismo prognoz i analiz społecznych”, wydawane II-X 1982 w Toruniu.

Ukazało się 8 nr. (po nr. 7 następuje 9.) o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Adam Tomasz Bensch, Adam Czarnota, Ryszard Lorenczewski, Andrzej Zybertowicz (uważany za redaktora naczelnego, choć sam tego nie potwierdza); pismo podpisywano: „redaguje T. Tołkoska z zespołem”. Druk: Roman Klonowski, Marek i Wiesław Szubrychowie (w domach M. i W. Szubrychów).

Publikowano krótkie teksty publicystyczne pisane z pozycji lewicowych, lecz popierające „S” i ostro atakujące władze (hasło z nr. 7: „WRON do Wronek”). Lewicowość pisma sprawiła, że po kilku mies. nie chciano go przyjmować do kolportażu regionalnego; wówczas kolportażem zajął się A. Zybertowicz.

5 VII 1982 aresztowano drukarzy (bracia M. i W. Szubrychowie zostali podczas aresztowania ciężko pobici), następnego dnia A. Zybertowicza, którego zwolniono 14 IX 1982 ze względu na stan zdrowia (sprawę przeciwko niemu umorzono na mocy amnestii w 1983); drukarze i kolporterka pisma w Merinoteksie, Marianna Kosicka (aresztowana 16 VII 1982), zostali 20 I 1983 skazani wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego na kary więzienia w zawieszeniu. W X 1982 ukazał się ostatni nr przygotowany przez A.T. Benscha. Dla zdezinformowania SB został oznaczony nr. 9.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry