Hasła rzeczowe

Obrona (Rzeszów)

"Obrona", pismo wydawane w Rzeszowie przez Koło Oporu Społecznego MAKI we współpracy z RKW „S” Rzeszów I-XI 1982; podtytuł: „Biuletyn Oporu Społeczeństwa Rzeszowskiego”.

Ukazały się 22 nr. o obj. 1-2 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu lub techniką sitodruku w nakładzie ok. 500 egz.; ukazywało się co 2-3 tygodnie. Dodatki specjalne: „Wrona żyje 100 dni”, „Sprawa licealistów z Jarosławia”.

W składzie zespołu: Jan Klaudiusz Laskosz (wydawca, redaktor i drukarz) we współpracy z Markiem Szczygłem, Stanisławem Korczykowskim, Andrzejem Kubikiem i Stanisławem Klisiem (sprawy organizacyjne i kolportaż), Barbarą Marczuk (przepisywanie matryc).

Publikowano bieżące informacje i komentarze (głównie z nasłuchu zachodnich rozgłośni polskich), przedruki publicystyki politycznej i społecznej z pism podziemnych m.in. krakowskich, lubelskich i warszawskich.

Pismo przestało wychodzić po zatrzymaniu J.K. Laskosza 14 IV 1983.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry