Hasła rzeczowe

Obrona

„Obrona”, podtytuł nr 1: „Biuletyn Informacyjny Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania”, n-ry 2–8 „Biuletyn Informacyjny Łódzkiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania”, pismo KOWzP w Łodzi, wydawane 12 V – 23 IX 1981. Ukazało się 8 n-rów (n-ry 1–6 jako dodatek do „Solidarności Ziemi Łódzkiej”), obj. 2–4 s., format A4, druk techniką sitodruku i na offsecie, nakł. 2–3 tys. egz., drukowane w Zakładzie Poligraficznym ZR Ziemi Łódzkiej. W redakcji: Zbigniew Kubiak, Andrzej Suchorzewski (nr 1), Wojciech Kuberski, Piotr Radowski, Anna Jopkiewicz (redaktor techn.); adres redakcji: Łódź, ul. Niciarniana 41/45). Publikowano informacje o działalności KOWzP w kraju i regionie łódzkim, poruszano problematykę zw. z sytuacją więźniów politycznych, zwłaszcza więzionych przywódców KPN.

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry