Hasła rzeczowe

Obrona

"Obrona", pismo KOWzP w Łodzi, wydawane 12 V – 23 IX 1981.

Ukazało się 8 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych w Zakładzie Poligraficznym Zarządu Regionu NSZZ „S” Ziemi Łódzkiej techniką sitodruku i offsetową w nakładzie 2-3 tys. egz.

W składzie redakcji: Zbigniew Kubiak we współpracy m.in. z Wojciechem Kuberskim i Aleksandrą Więckiewicz oraz KPN (adres redakcji: Łódź, ul. Niciarniana 41/45).

Publikowano informacje o działalności KOWzP w kraju i regionie łódzkim, poruszano problematykę związaną z sytuacją więźniów politycznych w Polsce, zwłaszcza więzionych przywódców KPN.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry