Hasła rzeczowe

Od Nowa. Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność przy Z.O.U.E. i A. Elmor

„Od Nowa. Biuletyn informacyjny NSZZ »Solidarność« przy Z.O.U.E. i A. Elmor”, wydawcą biuletynu była Komisja Zakładowa NSZZ „S” działająca w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor w Gdańsku. 1 I–28 IX 1981 ukazało się 15 nr., obj. 2–8 s., format A5, druk offsetowy, od nr. 9 z 28 V 1981 dopisek: „do użytku wewnątrzzwiązkowego”. W redakcji: Jerzy Kotuła, Marek Odrakiewicz, Roman Puczkowski, Janusz Satora i Michał Zdybel, od nr. 2 z 15 I 1981 także Emilia Siwińska. Od nr. 7 z 10 VII 1981 grono redakcyjne tworzyli: M. Odrakiewicz, J. Satora i M. Zdybel. Redaktorzy akcentowali znaczenie „odnowy moralnej”, chcieli, aby na łamach biuletynu informacyjnego ukazywały się również materiały odzwierciedlające przebieg dyskusji wewnątrzzwiązkowej. Omawiano zagadnienie zw. zaw. w świetle katolickiej nauki społecznej, przebieg wydarzeń bydgoskich III 1981, zamieszczano teksty obrazujące wewnątrzzwiązkowy spór między Andrzejem Gwiazdą i Lechem Wałęsą. Dwa ostatnie nr. ukazały się jako wydania spec. (nr 14 z 26 IX 1981 i nr 15 z 28 IX 1981), w całości poświęcone kontrowersjom personalno-programowym wewnątrz „S”. Kolportaż na terenie zakładu pracy.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry