Hasła rzeczowe

Oddział Solidarności Walczącej w Kaliszu

Oddział Solidarności Walczącej w Kaliszu, powstał 4 II 1985; przew. Jacek Jakubowski (także członek Związku Młodzieży Demokratycznej), w składzie Zarządu: Mariusz Harendarz, Andrzej Furmaniak, Jerzy Kozłowski; współpracownicy: Henryk Bartczak, Krzysztof Nowicki, Małgorzata Piotrowska i Lucyna Prylińska. Po 13 XII 1981 J. Jakubowski został powołany do wojska i wcielony do Samodzielnej Kompanii Polowej (swego rodzaju kompania karna dla młodych działaczy opozycji). Kaliska Solidarność Walcząca była związana z Wrocławiem. Zajmowała się gł. wydawaniem własnego pisma „Solidarność Walcząca” (druk m.in. w domu J. Jakubowskiego); pismo kolportowano w kaliskich zakładach pracy, m.in. w FWR Runotex, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, oraz na klatkach schodowych. 23 IV 1985 aresztowano J. Jakubowskiego, K. Nowickiego i M. Piotrowską za rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych, 14 VIII 1985 Sąd Rejonowy w Kaliszu skazał J. Jakubowskiego na 1 rok więzienia (zwolniony 11 X 1985), K. Nowicki dostał wyrok w zawieszeniu, M. Piotrowską uniewinniono. Mimo wyjścia na wolność J. Jakubowskiego działalność Solidarności Walczącej w Kaliszu nie została reaktywowana.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry