Hasła rzeczowe

Odnowa (Opole)

"Odnowa", pismo KZ „S” działającej na terenie budowy Elektrowni Opole w Brzeziu, wydawane w Opolu od I połowie 1981.

Ukazało się ok. 5 nr. w formacie A5, drukowanych na offsecie.

W składzie redakcji: Stanisław Oleksy (założyciel, pracownik Opolskiego Zakładu Budowy Elektrowni, główny autor tekstów (ps. Drobycz), Kazimierz Duda.

Po 13 XII 1981 obydwaj znaleźli się wśród czołowych działaczy opolskiej opozycji solidarnościowej, organizatorzy w środowisku pracowników elektrowni grupy konspiracyjnej o krypt. Ela, w której skład wchodził m.in. Leszek Sufranowicz, stanowiącej część większej grupy konspiracyjnej pod formalnym przywództwem Stanisława Jałowieckiego, m.in. wydającej niezależne pismo „Sygnały Wojenne”.

W związku z działalnością konspiracyjną S. Oleksy, K. Duda i L. Sufranowicz byli aresztowani przez SB i sądzeni w tzw. procesie opolskiej dwudziestki. 21 I 1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu skazał S. Oleksego na karę 9 mies. i K. Dudę na karę 1 roku pozbawienia wolności, a L. Sufranowicza na karę 1 roku ograniczenia wolności na zasadzie dozoru MO i prac 20 godz. mies. na cele społeczne.

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry