Hasła rzeczowe

Odnowa (Przemyśl)

„Odnowa”, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny NSZZ „S” Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu”, wydawany 7 XII 1980 – 2 XII 1981 przez Sekcję Informacji KZ NSZZ „S” Regionu Południowo-Wschodniego, nast. Sekcję Informacji Regionu Południowo-Wschodniego, sygnowany do użytku wewnątrzzwiązkowego. Ukazało się 14 n-rów, obj. 16 s., format A5, druk na powielaczu, nast. na offsecie, drukowany w siedzibie regionu, nakł. do 500 egz.; numeracja ciągła. 21 II 1982 ukazał się nr spec. 1a, z Odezwą do społeczeństwa i świata pracy regionu przemyskiego. W redakcji: Stanisław Diabin, Eugeniusz Opacki, Adam Szostkiewicz i Wit Siwiec. Publikowano gł. informacje związkowe oraz dot. bieżących wydarzeń krajowych, przedruki z in. pism „S”, wywiady z działaczami związkowymi i wiersze. Kolportowane wśród członków „S” przez struktury związkowe w Regionie Południowo-Wschodnim.

Grzegorz Wolk

Przemyśl, Region Południowo-Wschodni

Opcje strony

do góry