Hasła rzeczowe

Odnowa (Siedlce)

"Odnowa", pismo wydawane 1 I – 10 X 1981 w Siedlcach; podtytuł „Pismo NSZZ «Solidarność» MKZ Ziemia Podlaska”.

Ukazało się 17 nr. o obj. 4-12 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową w spółdzielni Interdruk na zlecenie Oddziału Regionu „S” w nakładzie ok. 25 tys. egz.; do 1 IV 1981 miesięcznik, następnie nieregularny tygodnik.

W składzie redakcji: Andrzej Jastrzębski (szef do nr. 15), Włodzimierz Pawłowski (szef od nr. 16), Józef Czubla, Stanisław Dąbrowski, Krzysztof Goławski, Wiesław Zajączkowski; opracowanie graficzne Sławomir Wysocki, Jolanta Zielińska; współpraca redakcyjna: Urszula Filipek; nr 3: Teresa Głuchowska, Maria Sobota, nr 5: Andrzej Bohdanowicz; nr 6: Mirosław Maś, Beata Romaniuk; od nr. 7: B. Romaniuk; od nr. 11: S. Wysocki (redaktor techniczny), Ewa Piszczek.

Zamieszczano komunikaty i uchwały „S”, stały serwis informacyjny, publicystykę (m.in. w obronie więźniów politycznych oraz tekst Stefana Bratkowskiego o cenzurze) m.in. na tematy związkowe, religijne i ekologiczne, wywiady, także wiersze i fraszki S. Wysockiego (ps. Siwy).

Kolportowane przez struktury związkowe.

Dodatki: „Dodatek Literacki” w formacie A4 drukowany na offsecie: nr 1 (do nr. 1 z 1 I 1981 i do nr. 3 z 3 V 1981) pod redakcją Józefa Czubli; nr 2 (do nr. 7) przygotowany przez Andrzeja Jastrzębskiego i S. Wysockiego; nr 3 (do nr. 9) przygotowany przez Józefa Czublę, opracowanie graficzne Beata Romaniuk; zamieszczano wiersze głównie Czesława Miłosza i teksty modlitw; „Wieś Samorządna”, podtytuł: „Siedlce, MKZ NSZZ «Solidarność»”, w formacie A4, drukowany na offsecie: nr 1 z 1 II 1981 (do nr. 2), zawierał materiały o strajkach chłopskich na Podkarpaciu.

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry