Hasła rzeczowe

Odnowa. Niezależne pismo młodzieży akademickiej

„Odnowa. Niezależne pismo młodzieży akademickiej”, pismo środowiska akademickiego Gdańska i Sopotu, związanego z RMP. Ukazywało się IX 1980–25 II 1981. Wydano 7 nr., obj. 6–12 s., format A4, w technice powielaczowej, numeracja ciągła. Bez regularnego cyklu wydawniczego: do końca 1980 wydano 6 nr., ostatni nr 7 ukazał się 1981 po kilkutygodniowej przerwie. W redakcji studenci: Izabela Kobzdej i Krzysztof Frączak z Politechniki Gdańskiej, Ala Górnowicz z Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Stanisław Czerwiński z Uniwersytetu Gdańskiego, który przygotowywał większość materiałów oraz artykułów. Celem redakcji było podnoszenie kwestii wartości etycznych i społecznych w życiu studentów oraz akcentowanie znaczenia wspólnoty studenckiej. Opowiadano się za jednością narodową, przeciw podziałom klasowym. Propagowano zagadnienie samokształcenia, przypominano wydarzenia rocznicowe: nr 6 z 16 XII 1980 poświęcono wydarzeniom XII 1970. Kolportaż na uczelniach wyższych w Gdańsku i Sopocie w cenie 3 zł za egzemplarz.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry