Hasła rzeczowe

Odroczenie

"Odroczenie", pismo członków „S” Regionu Jelenia Góra wydawane V 1982 – III 1983 w Jeleniej Górze (tytuł nawiązywał do wydawanego w 1981 tygodnika „Odrodzenie”).

Ukazało się 9 nr. o obj. 9 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 550 – 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie (nr 1 w V 1982, nr 2 ok. połowy VII 1982, nr. kolejne co 4-6 tyg.).

W składzie redakcji: Jacek Jakubiec (ps. Walenty), Wojciech Jankowski (ps. Ernest), Władysław Kumik (ps. Antek) – założyciele pisma, Monika Szwaja (od nr. 2); druk: Wojciech Kapałczyński, Adam Zwiernik i Waldemar Śliwa; kolporterzy m.in.: Ryszard Kulesza i Janusz Ziółkowski (również opracowanie graficzne). Członkowie redakcji byli wcześniej związani z „S”, znaczna część z tygodnikiem „Odrodzenie”. Początkowo materiały poligraficzne potrzebne do druku zdobywano dzięki przychylności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdzie pracował W. Kapałczyński, pierwszym miejscem spotkań redakcji i druku pisma był Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (ówczesna kierownik wydawała na tę działalność ciche przyzwolenie). Po wydrukowaniu kilku nr. wobec kategorycznego sprzeciwu kierownictwa WUKZ obawiającego się namierzenia kryjówki spotkania redakcyjne odbywały się w mieszkaniach członków redakcji, druk przeniesiono do kościoła parafialnego św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Komarnie k. Jeleniej Góry: drukowano w pomieszczeniu w wieży kościoła, narzędzia do tego służące chowano na poddaszu nawy bocznej; w wyniku awarii budowlanej, która zablokowała skrytkę, bezpowrotnie je utracono. Kolejny nr wydrukowano w jeleniogórskim mieszkaniu W. Jankowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby KW MO, ostatnie 2 lub 3 nr. we Wrocławiu.

Publikowano teksty w 3 blokach tematycznych: polityka, serwis informacyjny i publicystyka. Informacje Informacje „Informacje”, pismo wydawane 20 III – 5 X 1981 przez Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni; w nr. 2-11 w tytule nazwa wydawcy: „Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni”. pochodziły z nasłuchu Radia Wolna Europy i Głosu Ameryki, pism podziemnych (głównie wrocławskich), z prasy oficjalnej i wywiadów przeprowadzanych przez redakcję.

Kolportowano, wykorzystując własne kanały, przez członków redakcji; ok. 100 egz. regularnie wysyłano do Wrocławia.

Wydawania pisma zaprzestano z powodu przeniknięcia informatora SB do otoczenia redakcji.

Pojawienie się „Odroczenia” w podziemnym obiegu było bezpośrednim powodem założenia przez Wydz. V SB KW MO w Jeleniej Górze SOS krypt. Odroczenie (VII-XII 1982) dot. tworzących się ponadzakładowych struktur podziemnych „S” w Jeleniej Górze, drukujących ulotki i m.in. „Odroczenie”. Z akt sprawy wynika, że pomimo przesłuchań i internowania wielu działaczy „S” nie ustalono osób wydających „Odroczenie”.

 

Wawrzyniec Biały|Michał Orlicz

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry