Hasła rzeczowe

Officyna Liberałów

Officyna Liberałów, wydawnictwo działające 1979-1989 w Warszawie, utworzone i prowadzone przez Janusza Korwin-Mikkego. Ukazało się 88 tytułów książek i broszur; wszystkie drukowane na tzw. dojściach w państwowych zakładach małej poligrafii w Warszawie; składanie i prace introligatorskie wykonywano w prywatnych mieszkaniach. Średni nakład wynosił 1-1,5 tys. egz., był najniższy w przypadku polemicznych broszur (500 – 1 tys. egz.), najwyższy, powieści George’a Orwella ''Rok 1984'', wyniósł 17,5 tys. egz. W prowadzeniu wydawnictwa pomagała żona J. Korwin-Mikkego, Małgorzata Szmit. 1986-1989 organizatorem działalności wydawniczej i kolportażu był Krzysztof Bąkowski. Officyna Liberałów nie korzystała z żadnych dotacji. Książki wydawnictwa były dystrybuowane na terenie całego kraju. Kolportaż był oparty na 4-5 odbiorcach hurtowych w Warszawie. Mniejsze części nakładów były rozprowadzane przez wymianę z wydawnictwem Kurs (we współpracy z Mirosławem Dzielskim z Krakowa) i we Wrocławiu.

Po 13 XII 1981 nakłady książek były kilkakrotnie konfiskowane przez SB, m.in. w 1982 w mieszkaniu Elżbiety Lech nakłady ''Nowej klasy'' Milovana Dżilasa, ''Rok 1984'' G. Orwella i in. tytułów; w 1984 funkcjonariusze SB skonfiskowali zawartość samochodu J. Korwin-Mikkego. Officyna Liberałów specjalizowała się w książkach o tematyce liberalno-konserwatywnej, prezentowano dorobek klasyków tego nurtu: Miltona Friedmana, Augusta Friedricha von Hayeka, George’a Gildera, Ayn Rand, Wilhelma Röpke oraz autorów polskich: Adama Heydela i Ferdynanda Zweiga. Wydawana była seria Biblioteczka Laureatów Nagrody Nobla, ukazująca się w formie broszur w formacie A7 (Jan Bunin, M. Friedman, Winston Churchill, Bertrand Russel, Henryk Sienkiewicz). Ukazywały się utwory literackie (Andrzej Bobkowski, Aldous Huxley, Józef Mackiewicz, Aleksander Sołżenicyn) i opracowania historyczne (Teodor Jeske-Choiński, Feliks Koneczny, Stanisław Swianiewicz). Drukowano pozycje polemiczne (Stanisław Ehlich, Stefan Kisielewski, J. Korwin-Mikke, Stefan Kurowski, Stanisław Michalkiewicz, Adolf Romański, Karol Saski) i teksty programowe, m.in. ''Wstęp do programu opozycji'' S. Kisielewskiego, ''Program liberałów'' (1983). Officyna Liberałów wydawała również pisma: „Stańczyk” i „Zeszyty Liberałów”.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry