Hasła rzeczowe

Oficyna

Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync.

Wydawnictwo nie posiadało stałej drukarni, broszury powielano w kilku prywatnych mieszkaniach techniką sitodruku. Głównym przedmiotem działalności wydawnictwa było nagrywanie kaset magnetofonowych (większość na licencji wydawnictwa NOWa).

Wydano 31 kaset zawierających piosenki, kabarety, a także np. montaże archiwalnych nagrań rozmów KS z delegacją rządową w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego podczas Sierpnia ʼ80. Drukiem ukazały się: ''Przygody w księstwie nieśmiałości'' (przedruk bajki satyrycznej Andrzeja Wiernikowskiego), Antoniego Lenkiewicza ''Zapomniany i niedoceniony męczennik polskiej niepodległości'' (opublikowany w 1987 esej o Walerianie Łukasińskim, jego działalności politycznej i wolnomularskiej wraz ze skrótami jego pamiętnika), szkic Leszka Nowaka ''Anty-Rakowski, czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy'', broszurę Stefana Bratkowskiego ''Memoriał w kwestii prawa i porządku, czyli o możliwości uzdrowienia gospodarki polskiej''. Wydawano także okolicznościowe znaczki, kalendarze itp. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczano na pomoc osobom represjonowanym przez władze PRL i ich rodzinom.

Hubert Szreder

Opcje strony

do góry