Hasła rzeczowe

Oficyna im. Józefa Mackiewicza

Oficyna im. Józefa Mackiewicza, założona 1987 przez Zygmunta Kozickiego w Lublinie, twórcę Wydawnictwa Respublica. Zakonspirowana, działała równolegle z Respublicą, miała za zadanie propagować twórczość i poglądy polityczne Józefa Mackiewicza. Otrzymała dotację z Funduszu Wydawnictw Niezależnych, przyznaną przez Konsorcjum Wydawnicze. Opublikowała około 20 pozycji książkowych, m.in. następujące dzieła Mackiewicza: W cieniu krzyża: kabel Opatrzności (1987), Zwycięstwo prowokacji (1987) oraz książki na jego temat: Myślenie polityczne w cieniu Józefa Mackiewicza (1988); Michał Spis, Trzeba głośno mówić czyli o Józefie Mackiewiczu piórem antykomunisty (1989).

Ewa Kuszyk-Peciak

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry