Hasła rzeczowe

Ogniwo

"Ogniwo", czasopismo społeczno-kulturalne wydawane we Wrocławiu X 1983 – 1989 przez Niezależne Warsztaty Wydawnicze Ogniwo, nr. 45-48 również przez Koordynację (nast. Kooperację) Wydawniczą przy RKW „S” Dolny Śląsk.

Ukazały się 52 nr. o obj. kilkudziesięciu stron w formacie A5, drukowane na powielaczu oraz techniką sitodrukową i offsetową w nakładzie 1,5-3 tys. egz.; miesięcznik. Do nr. 15-16 (z 1985) wydano dodatek „Serwis Informacyjny”. W V 1986 ukazał się satyryczny nr 26 bis w formacie A6 pt. ''Ogniwo Zjazdowe'' przygotowany na X Zjazd PZPR.

W składzie redakcji: Ludwik Kluźniak (ps. Kamil K., Krzysztof Kamil, Kamil Krzysztof, Łukasz Ostrowski) i Włodzimierz Mękarski; współpracownicy: Tomasz Gabiś (ps. Andrzej Lerh, T. Roy), Krzysztof Gulbinowicz (ps. Józef Ziuk), Jan Koziar (ps. Andrzej Sadowski), Andrzej Maśnica (ps. Jędrzej Leppen), Aleksander Popiel (ps. Marek Porcjusz) i Ernest Skalski; przedstawiciel pisma w Szwecji: Jerzy Jurkiewicz.

Pismo miało stanowić: ''ogniwo „Solidarności”, ogniwo niezależnego społeczeństwa''. Podstawą ideową dla redakcji były dokumenty programowe „S” i nauka społeczna Kościoła. Poruszano problematykę polityczną, społeczną, ekonomiczną (postulowano zmiany w kierunku gospodarki wolnorynkowej), historyczną, publikowano teksty z zakresu stosunków międzynarodowych i stosunków polsko-żydowskich; zamieszczano utwory m.in.: Alberta Camusa, Julio Cortazara, Jerzego Ficowskiego, Karla Jaspersa, Jacka Kaczmarskiego, Stefana Kisielewskiego, Feliksa Konecznego, Sławomira Mrożka, George’a Orwella, Bertranda Russela, Wiliama Styrona, Władimira Wysockiego, Józefa Życińskiego oraz rysunki Andrzeja Krauzego i Andrzeja Mleczki; opublikowano m.in. kilkuczęściowy tekst K. Gulbinowicza ''Grzechy główne podziemia'', przedstawiający krytyczne spojrzenie na działalność kierownictwa „S”; prezentowano teksty piosenek polskiej muzyki punkowej.

Kolportowano na terenie całego kraju, głównie na Dolnym Śląsku.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry