Hasła rzeczowe

Ogniwo (Szczecin)

„Ogniwo” (Szczecin), pismo NSZZ „Solidarność” Budowlanych Regionu Pomorza Zachodniego, branżowe pismo związkowe, wydawane w Szczecinie V 1986–X 1989 przez TKZ „S” Budowlanych Pomorza Zachodniego/Tajną Międzyzakładową Komisję Związkową „S” Budowlanych Region Pomorze Zachodnie. Podtytuł zmienny: „Pismo NSZZ »Solidarność« Budowlanych Region Pomorza Zachodniego”, „Pismo NSZZ »Solidarność« Budowlanych Szczecin”, ostatecznie „Pismo NSZZ »Solidarność« Budowlanych”. Motta: „Nie dbaj na to, żeś w ciężkie kajdany się dostał. Gdzie lud rzekł: »Chcę być wolnym« – zawsze wolnym został” (Jakub Jasiński, 1794); „Nie ma większego nieszczęścia dla Narodu jak społeczeństwo zastraszone, milczące, niezdolne do wyznawania prawdy” (kard. Stefan Wyszyński, 1973); oraz „Wierzcie w siebie, wierzcie w struktury, które sami stworzycie i które będą was bronić” (Lech Wałęsa). Ukazało się 29 nr. (w tym jeden podwójny – nr 9/10 i 2 nr. o tej samej numeracji – nr 5 z 1987: do końca 1987 10 nr., pozostałe 1988–1989), obj. 2–6 s., format A5 i 2–4 s. w A4, druk na powielaczu, nakł. 250–500, 1989 do 3 tys. egz.; miesięcznik o numeracji ciągłej. Do nr. 5 z VI 1987 dołączono dodatek okolicznościowy Nie lękajcie się z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Numery 27 i 28 z 1989 zawierały fotografie. W redakcji: Jadwiga Marszczek (pierwsze 4 nr.), Szczepan Araszkiewicz i Zbigniew Jasina, we współpr. z Wojciechem Duklanowskim i Wiesławem Szajko. Druk w Drukarni nr 21 (np. nr 2 z 1986) lub w Szczecińskiej Oficynie Solidarności (od nr. 27 z 1989). Publikowano informacje o wydarzeniach w ruchu związkowym branży budowlanej w Szczecinie i w regionie, o demonstracjach, aresztowaniach, procesach, zwolnieniach z pracy, strajkach, listach protestacyjnych i głodówkach, art. dot. bieżących wydarzeń politycznych (pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1987, wybory, obrady Okrągłego Stołu), systemu prawnego PRL i zagadnień budownictwa mieszkaniowego, zamieszczano art. okolicznościowe, np. z okazji rocznic: wydarzeń VI 1956 w Poznaniu i III 1968, uchwalenia Konstytucji 3 V, strajków VIII 1980, także drobne utwory literackie, np. Joanny Kulmowej i osób podpisujących się Jana i B. K, oraz podziękowania za pomoc finansową i rzeczową. Zdecydowana większość tekstów anonimowa, niektóre podpisane ps., np. Tom i Zet. Kolportaż gł. na terenie Szczecina.

Jerzy Grzelak

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry