Hasła rzeczowe

ONC

„ONC” [Ojczyzna – Nauka – Cnota], podtytuł: „Dwutygodnik Kręgu Instruktorów Chorągwi Gdańskiej im. Andrzeja Małkowskiego”, pismo wydawane w Gdyni 1980-1981 i 1983-1988. W winiecie motto: Pochlebstwo, chytrość i zbytek, Niech każdy przed progiem miota, Bo tu wieczny ma przybytek Ojczyzna, Nauka, Cnota (Adam Mickiewicz). W podziemiu ukazywało się z podtytułem: „Głos Kręgu Instruktorów Chorągwi Gdańskiej im. Andrzeja Małkowskiego”.

Ukazało się prawdopodobnie 17 nr. (do 13 XII 1981 6 nr.) o obj. 4 – kilkunastu s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie (1983-1988 kwartalnik).

W składzie redakcji m.in.: Krzysztof Baraniuk, Jerzy Gach (redaktor naczelny), Stanisław Katzer, Jacek Krawczyk, Wojciech Mysior, Alina Zabłocka (redaktor naczelna od 1985).

Publikowano artykuły dot. bieżących wydarzeń w KICHAM i w Gdańskiej Chorągwi ZHP oraz historii harcerstwa polskiego (zwłaszcza w Wolnym Mieście Gdańsku). Zamieszczano bogaty serwis informacyjny.

Kolportowano w ZHP.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry