Hasła rzeczowe

Opoka

"Opoka", podtytuł: „Pismo poświęcone sprawom społeczno-politycznym”, wydawane 1982-1984 w Łodzi przez środowisko działaczy związanych z tzw. Grupą Michałowskiego i KPN.

Ukazało się 12 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500 – 1 tys. egz.

W składzie zespołu (redakcja i druk): Edward Gagas, Ryszard Jabłoński, Stanisław Szymański, przy współpracy Antoniego Chylińskiego.

Publikowano bieżące informacje i krótkie komentarze dot. sytuacji politycznej w kraju.

Kolportowano bezpłatnie w Regionie, poza Regionem cena egz. 20 zł.

Wydawanie pisma przerwało aresztowanie członków redakcji.

 

Włodzimierz Domagalski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry