Hasła rzeczowe

Orientacja na Prawo

"Orientacja na Prawo", pismo warszawskiego oddziału Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość wydawane VI 1986 – IV 1990 w reakcji na konflikt między strukturami partii a redakcją pisma „Niepodległość”, z inspiracji Jerzego Targalskiego (dostarczającego również pieniądze na jego wydawanie).

Ukazały się 63 nr. o obj. kilku-kilkunastu s. w formacie B4, powielane na kserografie, drukowane techniką sitodruku i na offsecie w nakł. 2-5 tys. egz.; miesięcznik, od nr. 47/48 (z 1989) dwutygodnik.

W składzie redakcji: Tomasz Dangel (redaktor naczelny, ps. Andrzej Bednarski, H. Mniszek, Jacek Wierzbowski, Jerzy Ostrowski, Lupus Owczarski, Paweł Jastrzębowski, Zbigniew Grzybowski), Witold Missala (ps. Bolesław Sadowski, BS, Franciszek Bielecki, Konrad Potocki, KP), Dariusz Cherubin (ps. Eustachy Szujski, ES, Jan Boba), Jacek Laskowski (od jesieni 1986, ps. Karol Druskiennicki, Kazimierz Jackowski, Mediator), Tomasz Morawski (od 1987, ps. Grzegorz Recenzent, Gustaw Sikora, Józef Wolski, Jerzy Wodzicki), Łukasz Starzewski (od 1987, ps. Stefan Stefański), Piotr Majchrzak (ps. Robert Pawłowski); stali współpracownicy z zagranicy: J. Targalski (Paryż, ps. Józef Darski), Tomasz Mianowicz (Monachium, ps. Anatol Marek Lipiec, Artur Bierutowicz, Czesław Kozielski, Kazimierz Białomorski, Sonia Bielska, tm). Autorzy m.in.: Bronisław Wildstein, Piotr Wierzbicki, Jan Marczewski, Mirosław Dakowski (ps. Andrzej Pomorski), Jacek Kwieciński (ps. Maciej Karwowski), Wawrzyniec Kaznowski (ps. Bogdan Dembek, Krzysztof Nowicki). Przedstawicielami pisma w Szwajcarii byli Jerzy Grębski i Maria Nowak.

Przedstawiano założenia programowe LDPN, analizowano bieżącą sytuację geopolityczną, szczególnie przemiany w ZSRS i bloku komunistycznym, w Afganistanie oraz problematykę niemiecką; prezentowano klasyczną i współczesną myśl liberalną i konserwatywną; zamieszczano publicystykę polityczną i historyczną, m.in.: Normana Podhoretza, Jean-François Revela, Michaiła Hellera, Pierre’a Loraina, Irvinga Kristola, Françoise Thom, Pierre’a Rigoulta, Geoffreya Besta. Pismo było głównym tytułem LDPN i odzwierciedlało bieżące stanowisko partii w najważniejszych sprawach politycznych.

W czasie obrad Okrągłego Stołu redakcja była zdecydowanie przeciwna podjęciu rokowań z władzami PRL i wzywała do bojkotu wyborów 4 VI 1989. Od nr. 64 (z 1990) do II 1992 wydawane legalnie.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry