Hasła rzeczowe

Orlęta

"Orlęta", podtytuł: „Pismo Federacji Młodzieży Walczącej”, wydawane 30 IX 1986 – I 1991 przez Radę Koordynacyjną FMW Regionu Płock-Kutno, od I 1988 przez Radę Koordynacyjną FMW Region Płock.

Ukazało się 39 nr. o obj. kilku s. w formacie A4-A6, powielanych techniką kserograficzną (nr. 1-10), drukowanych techniką sitodruku (nr. 11-14), na offsecie (nr. 15-22), powielaczu (od nr. 23) w nakładzie 500 – 1,5 tys. egz.; miesięcznik (z przerwami podczas wakacji).

W składzie redakcji: Mariusz Kostanecki, Magdalena Częstochowska, Dariusz Stolarski, przy współpracy: Agnieszki Busz, Mieczysławy Gawlikowskiej, Alicji Gawlikowskiej, Grażyny Jaraczewskiej, Grzegorza Kasieckiego, Małgorzaty Kostaneckiej, Krzysztofa Kowalskiego, ks. Henryka Lewandowskiego, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Mariana Lipskiego, Roberta Mackiewicza, Marka Malczewskiego, Jacka Niedzielskiego, Radosława Pietrzaka, Agnieszki Smardzewskiej, Agnieszki Załęskiej, Romany Załęskiej.

Zamieszczano teksty dot. problemów szkolnych, działalności FMW, sytuacji politycznej, historii najnowszej. W czasie obrad Okrągłego Stołu odnoszono się krytycznie do ugody zawartej z władzami PRL. W I 1990 redakcja przystąpiła do Polskiej Partii Niepodległościowej, zmieniając podtytuł na „Pismo młodzieży Polskiej Partii Niepodległościowej”.

 

Jacek Pawłowicz

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry