Hasła rzeczowe

Orlik

"Orlik", pismo wydawane przez KPN Rejon Puławy III 1989 – XII 1989/I 1990 (nazwa nawiązywała do ps. Mariana Bernaciaka, dowódcy Inspektoratu Puławy AK, następnie WiN, poległego w 1946 w walce z reżimem komunistycznym).

Ukazało się 9 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i techniką offsetową w nakładzie 200-300 egz. (nr. 1-6) i 1 tys. egz. (nr. 7-9); miesięcznik.

W składzie redakcji: Cezary Kruk (redaktor naczelny); autorzy tekstów: Cezary Kruk, Ireneusz Okoń i Dariusz Mizka; autor winiety (przedstawiającej głowę orła w koronie): Dariusz Jasiocha; druk: C. Kruk, I. Okoń, Dorota Kruk, D. Mizak i Małgorzata Grzegorczyk, w Pracowni Genetyki Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (w lesie k. wsi Górna Niwa pod Puławami) oraz w mieszkaniach D. Kruk, I. Okonia i M. Grzegorczyk w Puławach (od nr. 4 w stopce pisma jako adres redakcji podawany adres mieszkania Doroty Kruk).

Zamieszczano teksty dot. działalności KPN oraz bieżących wydarzeń politycznych na terenie Puław i Ziemi Puławskiej.

Kolportowano głównei w ramach struktur KPN Rejon Puławy.

Marcin Dąbrowski

Puławy, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry