Hasła rzeczowe

Osa

"Osa", pismo ukazujące się I – jesień 1982 w Siedlcach, podtytuł: „Pismo niecodzienne lekko-satyryczne”.

Ukazało się 9 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 100 egz.

W składzie redakcji: Stanisław Michaluk i Tadeusz Ochtyra, kontaktujący się wyłącznie przez łączniczkę, przenoszącą również materiały, Jadwigę Skwarę, rysunki i teksty: Jacek Gołębiowski. Drukowano w wiejskim domu S. Michaluka w Ujrzanowie k. Siedlec.

Publikowano humoreski, dowcipy, rysunki satyryczne oraz informacje o represjach wobec artystów.

Kolportaż: T. Ochtyra, pismo przestało się ukazywać po jego emigracji do RFN.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry