Hasła rzeczowe

Ośrodek Badań Społecznych przy MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska

Ośrodek Badań Społecznych przy MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, później Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych, komórka organizacyjna MKZ powołana do prowadzenia prac programowych (sondażowo-opiniodawczych i eksperckich) działająca w Krakowie. Ośrodek powstał w wyniku przekształcenia Rady Konsultacyjnej przy MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, na mocy decyzji MKZ z 16 III 1981.

Zadania Ośrodka obejmowały: rozwiązywanie bieżących problemów związanych z zasadami programowymi, taktyką działania i polityką Związku, wyrażanie opinii na tematy będące przedmiotem decyzji władz związkowych, rozwiązywanie problemów prawnych (bieżące doradztwo, opracowywanie projektów ustaw itp.), podejmowanie wszelkich problemów społecznych, których rozpoznanie mogło być przyczynkiem do tworzenia optymalnego programu związku.

Pierwotnie siedziba ośrodka znajdowała się w KRH, a funkcję sekretarza powierzono Janowi Ciesielskiemu. Od 27 IV 1981 Ośrodkiem kierował Tadeusz Syryjczyk, rekomendowany przez Krakowską Komisję Porozumiewawczą Nauki, później sekretariat OBS z czasem przeniesiono do siedziby MKZ/ZR NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry