Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Lublinie

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Lublinie (Areszt Śledczy) Areszt Śledczy w Lublinie przy ul. Południowej zbudowany został w l. 1961-1968. Na początku stanu wojennego nie przewidywano utworzenia Ośr. Odosobnienia w AŚ Lublin. Decyzję w tej sprawie przekazano 26 III 1982, oficjalne rozporządzenie wydano 30 III 1982. Istotny wpływ na podjęcie tej decyzji miała zapowiedziana przez MCK kontrola ośrodków internowania. Władze chciały uniknąć prezentowania pracownikom MCK surowych warunków panujących w ZK Włodawa, gdzie przebywali wówczas wszyscy internowani z Lubelszczyzny. Stanowisko naczelnika AŚ lublin zajmował kpt. Stefan Kwiecień, który został także komendantem OO Lublin. Początkowo ośrodek przeznaczony był dla części internowanych z OO Włodawa. Prawdopodobnie przeniesiono tam tych, po których – wg władz – można się było spodziewać w miarę poprawnego zachowania podczas kontroli MCK i tych, którzy byli przewidziani do zwolnienia w najbliższych miesiącach. Z założenia rygory pobytu internowanych w OO Lublin były łagodniejsze niż w OO Włodawa, np. internowani mieli znacznie większą swobodę przemieszczania się, cele zamykano tylko na noc, panowały też lepsze warunki bytowe. Już 26 III 1982 przywieziono pierwszą grupę – 46 os. z woj. lubelskiego, 29 III 1982 – kolejnych 65 internowanych z woj. chełmskiego, siedleckiego i zamojskiego, kolejnych przywożono z Włodawy i z innych OO w mniejszych grupach lub pojedynczo. Równolegle prowadzona była akcja sukcesywnego zwalniania internowanych. 30 III 1982 ośrodek wizytowali przedstawiciele Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z Warszawy, 31 III 1982 internowanych odwiedziła komisja z ramienia Episkopatu Polski pod przewodnictwem Romualda Kukułowicza. W dn. 1-2 IV 1982 warunki pod kątem standardów humanitarnych kontrolowała delegacja MCK ze Szwajcarii, której internowani przekazali listę osób przebywających w OO Włodawa oraz opisy represji i łamania praw człowieka, jakich doświadczyli w trakcie internowania i podczas pobytu w ZK Włodawa. Kolejną wizytację szwajcarski MCK przeprowadził w dn. 8-9 VI 1982. Największe natężenie internowań przypadło na V 1982. Poprzedziło je zwolnienia z OO Lublin 74 os. (29-30 IV 1982), zapewne w celu zwolnienia miejsc dla przewidywanych nowo zatrzymanych. Po manifestacjach 3-5 V 1982 w Lublinie i po akcji strajkowej 13 V 1982 (gł. w Świdniku) internowanych zostało ok. 40 os. Na dzień 31 V 1982 w OO Lublin przebywało 109 os., z czego ok. połowę internowanych w V 1982 zwolniono kilka tygodni później – na przełomie VI/VII 1982. W VI i VII 1982 przypadki nowych internowań były sporadyczne, stopniowo ograniczano też liczbę przebywających w ośrodku, zwalniając ich lub przenosząc do OO Załęże i OO Kwidzyn. W dn. 13-30 VIII 1982 w OO Lublin nie było ani jednego internowanego. Kolejne internowania związane były z rocznicą Porozumień Sierpniowych w dn. 30-31 VIII 1982, ale już w IX i X 1982 miały miejsce ostatnie zatrzymania, a od połowy IX 1982 rozpoczęto zwalnianie internowanych. Ostatnia osoba została zwolniona z internowania 9 XII 1982. Dla internowanych w OO Lublin organizowana była pomoc materialna i wsparcie moralne z zewnątrz. Ośrodek odwiedziła kilkakrotnie aktorka Maja Komorowska, 30 IV 1982 do internowanych dotarły paczki zorganizowane przez MCK z Austrii, co 2 tygodnie dostarczano paczki przygotowywane przez kurię diecezji siedleckiej, przywożone przez księży delegowanych do odprawienia niedzielnych mszy św. Regularną posługę duchową sprawował ks. bp Jan Mazur z Siedlec, dwukrotnie odwiedził ośrodek ks. bp Bolesław Pylak z Lublina. 13. i 16. dnia każdego miesiąca internowani organizowali w czasie spacerów apel patriotyczny połączony ze śpiewaniem pieśni. 13 VII 1982 udało się im zawiesić biało-czerwoną flagę na drzewie rosnącym na dziedzińcu więziennym. Ze strony SB przesłuchania i rozmowy z internowanymi prowadzili m.in.: mjr Stanisław Augustowski, mjr Jan Farion, por. Bogdan Sacewicz i ppor. Jan Sagan. Według danych archiwalnych przez OO Lublin przeszło 226 internowanych. Formalnie OO Lublin rozwiązany został 31 XII 1982.

Lista internowanych: Adamczuk Zbigniew

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Albiniak Sławomir

od 10 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Antoniak Ludwik

od 27 V 1982 do 2 VII 1982

Bachur Aleksander

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Bator Krzysztof

od 12 V 1982 do 26 VII 1982

Bazydło Janusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO

Kwidzyn) Bąbel Arkadiusz

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VI 1982

Bączkowski Andrzej

od 3 V 1982 do brak daty wyjazdu (do OO Kwidzyn) Białkowski Janusz

od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Biłk Bogusław

od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Bobryk Witold

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Bodys Stanisław

od 10 V 1982 do 16 VI 1982

Bondyra Józef

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Borkowski Józef

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Borkowski Zenon

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do (data zwolnienia

nieustalona) Borowicz Andrzej

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Bożyk Eugeniusz

od 10 V 1982 do 16 VI 1982 (do OO Kwidzyn) Branica Piotr

od 10 V 1982 do 22 VII 1982

Chilewski Stanisław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 VII 1982

Choina Krzysztof

od 30 VIII 1982 do 1 XII 1982

Cholewa Antoni

od 10 V 1982 do 16 VI 1982

Chołota Jan

od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 8 VI 1982

Cichocki Adam od 5 IV 1982 (z OO Włodawa) do 9 IV 1982 (przeniesiony na inny oddział jako tymczasowo aresztowany) Ciostek Andrzej od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 13 IV 1982

Czop Antoni

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Czyżkowski Czesław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do prawd. do OO Kwidzyn Daniel Stanisław

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Dresiuk Wiesław

od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Drozdowski Jan

od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Drwal Radosław

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 10 IV 1982

Dudek Jan

od 17 V 1982 do 16 VI 1982

Dudek Stefan

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Dzido Bogusław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Dzięgielewski Andrzej od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982

Dziura Julian od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 (na przepustkę)

od 7 IX 1982 (formalnie zwolniony)

od wg innego zapisu: 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Feliga Stanisław

od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Figiel Zbigniew

od 22 VI 1982 do 22 VII 1982

Fijołek Edmund

od 6 V 1982 do 22 VII 1982

Filipowicz Stanisław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 9 VII 1982

Fotek Henryk

od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Frelak Stefan

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 VII 1982 (na przepustkę) Fusiak Paweł

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Gałan Eugeniusz

od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Gałkowski Marian

od 30 VIII 1982 do 25 X 1982

Gapiński Juliusz od 12 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę, potem OO Kwidzyn) Gębura Krzysztof

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Gliwa Edward

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 4 VII 1982

Gładysz Waldemar

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Głażewski Stanisław

od 31 VIII 1982 do 27 XI 1982

Gontarz Henryk

od 17 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę, potem OO Kwidzyn) Gorzała Józef

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV1982

Góra Krzysztof od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 24 VI 1982

Grabek Andrzej

od 26 V 1982 do 24 VII 1982 (zwolniony Grabek Marek

od 22 V 1982 do 24 VII 1982

Gregorowicz Jerzy

od 26 III 1982 (z OO Włodaw) do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Greguła Aleksander

od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Grejbus Marek

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VII 1982

Grochecki Stanisław

od 16 V 1982 do 13 VII 1982

Grzegorczyk Antoni

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Grzelak Roman od 8 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę; potem OO

Kwidzyn) Hariasz Krzysztof

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 IV 1982 (przeniesiony na oddział śledczy jako tymczasowo aresztowany) Herda Bogusław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Herman Zbigniew

od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 18 V 1982

Holc Roman od 23 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Hołda Zbigniew

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 IV 1982

Huszcza Jan

od 22 IV 1982 (z OO Kwidzyn) do 29 IV 1982

Iwaszko Janusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 26 VII 1982

od 11 X 1982 do 9 XII 1982

Janicki Sławomir

od 14 IV 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Janiszek Jerzy

od 29 III 1981 (z OO Włodawa) do 25 VI 1982

Jaszczuk Marian

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Jaworski Jerzy

od 30 VIII 1982 do 3 XI (lub 3 XII) 1982

Jesionek Tadeusz

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982

Jonak Marian

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982

Jóźwiakowski Andrzej od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Jurczuk Edmunt

od 22 IV 1982 do 29 IV 1982

Kalita Lucjan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 11 V 1982

Kamień Jan

od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Kamiński Wiesław

od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Karpik Stanisław

od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Karpiński Janusz

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Karpowicz Marek

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Karwowski Zygmunt

od 10 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Kaszczuk Bronisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) od 15 IV 1982 (do OO

Włodawa) Kaźmierczak Cezary

od 29 IV 1982 do 23 VII 1982 (na przepustkę) Kęzik Wiesław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Knapik Stanisław

od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Knitter Wiesław

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Kociubiński Zdzisław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Kocjan Jerzy

od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 9 VII 1982

Koczkodaj Ryszard od 14 IV 1982 (z OO Włodawa) do 16 IV 1982 (przeniesiony na inny oddział jako tymczasowo aresztowany) Koper Stanisław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 4 VII 1982

Koper Zenon

od 12 V 1982 do 16 VI 1982

Kornacki Lucjan

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Kowalik Wojciech

od 1 VII 1982 do 23 VII 1982

Kowalski Bronisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Kozak Jan

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 10 V 1982

Kozieradzki Józef

od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Kozieradzki Kazimierz od 30 VIII 1982 do 8 X 1982

Kozłowski Gabriel

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Krawczyk Krystian od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 18 VII 1982

Kruk Tadeusz

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Krupski Janusz od 22 X 1982 do 7 XII 1982

Krzyżanek Ryszard od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VI 1982

Kucharski Andrzej

od 13 V 1982 do 16 VI 1982

Kuć Ryszard

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Kudyk Zdzisław

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 16 VI 1982

Kułaj Adam

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Kuks Henryk

od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Kuryjak Zygmunt

od 18 III 1982 (z OO Włodawa) Kutkowski Arkadiusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO

Kwidzyn) Lipert Cezary

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 10 IV 1982

Lipkaod Chudzik Józef od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Łaba Mieczysław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Łazarz Mieczysław

od 9 IV 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Łączka Ryszard

od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Łobacz Władysław

od 8 IV 1982 (z OO Włodawa) do 28 V 1982

Łodyga Jan od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO

Kwidzyn) Łomoć Józef od 26 III 1982 (z OO Włodawa) od 9 IV 1982 (do OO Włodawa) Łuczak Eugeniusz

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Łukasiewicz Jacenty

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Łukaszczuk Andrzej

od 7 IX 1982 do 9 XII 1982

Makenson Robert

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Malinowski Jacek

od 11 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Marcola Emilian

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Masiak Bogdan

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Matus Roman

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 (na przepustkę) Matuszewski Andrzej

od 12 V 1982 do 16 VI 1982

Matuszewski Marek od 13 V 1982 do 16 VI 1982

Mazur Stanisław od 10 V 1982 do 23 VII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn) Mazurek Janusz

od 4 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Mazurek Włodzimierz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 1 VII 1982

Michaluk Witold

od 30 VIII 1982 do 20 IX 1982 (do OO Kwidzyn) Miłkowski Stanisław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Misiec Mirosław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 (na przepustkę)

od 31 VIII 1982 do 15 X 1982

Miszczak Zygmunt

od 6 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę; potem OO

Kwidzyn) Musiej Sławomir od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO

Kwidzyn) Nadolski Mieczysław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Nastaj Stanisław od 12 V 1982 do 23 VII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn) Nieoczym Zbigniew

od 22 IV 1982 (z OO Kwidzyn) do 29 IV 1982

Niezgoda Czesław

od 9 IV 1982 (z OO Włodawa) do 16 VI 1982

Ogorzałek Edward

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 13 VIII 1982

Oksytiuk Janusz

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Olewiński Janusz od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO

Kwidzyn) Opoka Jerzy

od 12 V 1982 do 24 VI 1982

Opozda Piotr od 5 IV 1982 (z OO Włodawa) do 8 IV 1982 (jako tymczasowo aresztowany; potem skazany) Ozga Wiesław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Paga Lesław

od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Palinka Jan

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Pałaszewski Tadeusz

od 31 VIII 1982 do 23 XI 1982

Pasieczny Marek

od 19 IV 1982 (z OO Kwidzyn) do 29 IV 1982

Piątkowski Lech

od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Pieniążek Andrzej

od 30 VIII 1982 do 25 XI 1982

Pierzchała Kazimierz od 10 V 1982 do 27 VII 1982 (na przepustkę, następnie OO Kwidzyn) Polański od Tarnawa Jerzy od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Portka Jan

od 17 V 1982 do 16 VI 1982

Prokopiak Antoni

od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Protz Krzysztof

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 IV 1982

Pyć Stanisław

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Rachwald Jerzy

od 23 IV 1982 (z OO Włodawa) do 23 VI 1982

Radliński Władysław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 VIII 1982

Radomski Andrzej

od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Reszota Roman

od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Reutt Jan

od 22 VI 1982 do 21 VII 1982

Robak Kazimierz

od 8 V 1982 do 28 VII 1982

Ruchlicki Wiesław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Ryczkowski Jerzy

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Ryl Mirosław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Sawa Ryszard

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Siliwon Włodzimierz

od 21 V 1982 do 24 V 1982

Skłodowski Antoni

od 11 V 1982 do 3 VI 1982

Skok Sławomir

od 22 IV 1982 do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Skop Sławomir

od 24 IV 1982 (z OO Włodawa) do 1 VII 1982

Skrobek Włodzimierz

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Skrzeczkowski Ryszard od 10 V 1982 do 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Skrzyniarz Jan od 2 VII 1982 (z OO Załęże) do 21 VII 1982

Skurosz Michał

od 19 IV 1982 do 25 VI 1982

Smyk Marian

od 22 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Sokaluk Piotr

od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Sołek Bronisław

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) od 16 VI 1982

Sosnowski Wincenty

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Sowa Marek od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 9 IV 1982 (do OO Włodawa) Stachyra Mieczysław

od 12 V 1982 do 2 VII 1982

Stasiak Wiktor

od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Stępniak Włodzimierz

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1980

Stepek Jan

od 27 IX 1982 do 6 XI 1982

Strawa Stanisław

od 12 V 1982 do 16 VI 1982

Stropek Ryszard

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Symotiuk Stanisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) od 15 IV 1982 (do OO

Włodawa) Szaciłowski Stefan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 (na przepustkę, następnie OO Kwidzyn) Sztaba Henryk

od 31 VIII 1982 do 1 X 1982

Szwed Franciszek

od 29 II 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Szymański Krzysztof

od 10 V 1982 do 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Szyszkowski Bogdan

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Ślusarczyk Zbigniew

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Śmiech Stanisław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Świderski Leszek

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Telejko Mieczysław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Teterycz Andrzej od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO

Kwidzyn) Toporowski Jan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO

Kwidzyn) od 22 IX 1982 (z OO Kwidzyn) i przeniesiony na inny oddział jako tymczasowo aresztowany) Tota Jan

od 12 V 1982 do 2 VII 1982

Turkiewicz Paweł

od 12 (lub 14) V 1982 do 13 VII 1982

Urbanek Tadeusz

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Warda Józef od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO

Kwidzyn) Wasilczuk Jan

od 2 IX 1982 do 15 X 1982

Węglarz Stanisław

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Wiśniewski Zdzisław od 12 V 1982 do po 20 VII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn) Wocior Stanisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 III 1982

Wojnicki Zbysław

od 30 VIII 1982 do 26 XI 1982

Wojtiuk Stanisław

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Woźniak Sławomir od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Wróbel Alfred

od 10 V 1982 do 13 VII 1982

Wysok Grzegorz

od 8 V 1982 do 22 (lub 23) VII 1982

Wysokiński Zenon

od 7 X 1982 do 3 (lub 30) XI 1982

Zachara Tadeusz

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 IV 1982

Zając Wojciech

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 9 IV 1982

Zakrzewski Jerzy

od 31 VIII 1982 do 24 IX 1982

Zaranek Andrzej

od 30 VIII 1982 do 7 XII 1982

Zawadzki Włodzimierz od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Zbiniewicz Włodzimierz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Zieliński Henryk

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 1 VII 1982

Zieliński Tadeusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 14 V 1982

Zima Tadeusz

od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Zych Roman

od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982

od 31 VIII 1982 do 25 XI 1982

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry