Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia w Krasnymstawie

Ośrodek Odosobnienia w Krasnymstawie, funkcjonował 13 XII 1981 – 9 I 1982 w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie (obiekt wybudowany w 1906 jako areszt rosyjski, nast. rozbudowywany). Naczelnikiem ZK był płk Mirosław Brylewski. W ośrodku osadzono internowanych z woj. zamojskiego. 13 XII 1981 do ośrodka trafiła największa grupa 114 internowanych (w tym 4 kobiety). Późn. dołączano jeszcze pojedyncze osoby (15 XII, 17 XII, 18 XII i 30 XII 1981 oraz 5 I 1982). Łącznie w ośrodku przebywało 119 internowanych. 15 lub 16 XII 1981 internowani podjęli protest (odmowa przyjęcia obiadu, uderzanie miskami w drzwi cel). 17 XII 1981 internowane kobiety przewieziono do Ośrodka Odosobnienia w Nisku. 23 XII 1981 placówkę wizytowali przedstawiciele Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. Tego dnia, po przesłuchaniach, zwolniono pierwszych 5 internowanych. Na Boże Narodzenie osadzonym umożliwiono pierwszy spacer; 28 XII 1981 zezwolono na pierwsze odwiedziny internowanego przez rodzinę. Opiekę kapłańską próbował sprawować kapelan więzienny ks. Józef Huzar (władze zezwoliły na odprawienie tylko jednej mszy, po Bożym Narodzeniu). 31 XII 1981 zwolniono kolejnych 4 internowanych. 9 I 1982 wszystkich osadzonych przeniesiono do Ośrodka Odosobnienia we Włodawie. W 2019 jednostka funkcjonowała jako AŚ podległy Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry