Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia w Lublinie

Ośrodek Odosobnienia w Lublinie, usytuowany w Areszcie Śledczym w Lublinie przy ul. Południowej (obiekt zbudowany w l. 60. XX w.). Na początku stanu wojennego nie przewidywano utworzenia Ośr. Odosobnienia w AŚ Lublin. Decyzję w tej sprawie przekazano 26 III 1982, oficjalne rozporządzenie wydano 30 III 1982. Istotny wpływ na podjęcie tej decyzji miała zapowiedziana przez MCK kontrola ośrodków internowania. Władze chciały uniknąć prezentowania pracownikom MCK surowych warunków panujących w ZK Włodawa, gdzie przebywali wówczas wszyscy internowani z Lubelszczyzny. Stanowisko naczelnika AŚ lublin zajmował kpt. Stefan Kwiecień, który został także komendantem OO Lublin. Początkowo ośrodek przeznaczony był dla części internowanych z OO Włodawa. Prawdopodobnie przeniesiono tam tych, po których – wg władz – można się było spodziewać w miarę poprawnego zachowania podczas kontroli MCK i tych, którzy byli przewidziani do zwolnienia w najbliższych miesiącach. Z założenia rygory pobytu internowanych w OO Lublin były łagodniejsze niż w OO Włodawa, np. internowani mieli znacznie większą swobodę przemieszczania się, cele zamykano tylko na noc, panowały też lepsze warunki bytowe. Już 26 III 1982 przywieziono pierwszą grupę – 46 os. z woj. lubelskiego, 29 III 1982 – kolejnych 65 internowanych z woj. chełmskiego, siedleckiego i zamojskiego, kolejnych przywożono z Włodawy w mniejszych grupach lub pojedynczo. Równolegle prowadzona była akcja sukcesywnego zwalniania internowanych. 30 III 1982 ośrodek wizytowali przedstawiciele Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z Warszawy, 31 III 1982 internowanych odwiedziła komisja z ramienia Episkopatu Polski pod przewodnictwem Romualda Kukołowicza. W dn. 1-2 IV 1982 warunki pod kątem standardów humanitarnych kontrolowała delegacja MCK ze Szwajcarii, której internowani przekazali listę osób przebywających w OO Włodawa oraz opisy represji i łamania praw człowieka, jakich doświadczyli w trakcie internowania i podczas pobytu w ZK Włodawa. Kolejną wizytację szwajcarski MCK przeprowadził w dn. 8-9 VI 1982. Największe natężenie internowań przypadło na V 1982. Poprzedziło je zwolnienia z OO Lublin 74 os. (29-30 IV 1982), zapewne w celu zwolnienia miejsc dla przewidywanych nowo zatrzymanych. Po manifestacjach 3-5 V 1982 w Lublinie i po akcji strajkowej 13 V 1982 (gł. w Świdniku) internowanych zostało ok. 40 os. Na dzień 31 V 1982 w OO Lublin przebywało 109 os., z czego ok. połowę internowanych w V 1982 zwolniono kilka tygodni później – na przełomie VI/VII 1982. W VI i VII 1982 przypadki nowych internowań były sporadyczne, stopniowo ograniczano też liczbę przebywających w ośrodku, zwalniając ich lub przenosząc do OO Załęże i OO Kwidzyn. W dn. 13-30 VIII 1982 w OO Lublin nie było ani jednego internowanego. Kolejne internowania związane były z rocznicą Porozumień Sierpniowych w dn. 30-31 VIII 1982, ale już w IX i X 1982 miały miejsce ostatnie zatrzymania, a od połowy IX 1982 rozpoczęto zwalnianie internowanych. Ostatnia osoba została zwolniona z internowania 9 XII 1982. Dla internowanych w OO Lublin organizowana była pomoc materialna i wsparcie moralne z zewnątrz. Ośrodek odwiedziła kilkakrotnie aktorka Maja Komorowska, 30 IV 1982 do internowanych dotarły paczki zorganizowane przez MCK z Austrii, co 2 tygodnie dostarczano paczki przygotowywane przez kurię diecezji siedleckiej, przywożone przez księży delegowanych do odprawienia niedzielnych mszy św. Regularną posługę duchową sprawował ks. bp Jan Mazur z Siedlec, dwukrotnie odwiedził ośrodek ks. bp Bolesław Pylak z Lublina. 13. i 16. dnia każdego miesiąca internowani organizowali w czasie spacerów apel patriotyczny połączony ze śpiewaniem pieśni. 13 VII 1982 udało się im zawiesić biało-czerwoną flagę na drzewie rosnącym na dziedzińcu więziennym. Ze strony SB przesłuchania i rozmowy z internowanymi prowadzili m.in.: mjr Stanisław Augustowski, mjr Jan Farion, por. Bogdan Sacewicz i ppor. Jan Sagan. Według danych archiwalnych przez OO Lublin przeszło 226 internowanych. Formalnie OO Lublin rozwiązany został 31 XII 1982.

Lista internowanych:

Adamczuk Zbigniew - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Albiniak Sławomir - od 10 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Antoniak Ludwik - od 27 V 1982 do 2 VII 1982

Bachur Aleksander - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Bator Krzysztof - od 12 V 1982 do 26 VII 1982

Bazydło Janusz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Bąbel Arkadiusz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VI 1982

Bączkowski Andrzej - od 3 V 1982 do brak daty wyjazdu (do OO Kwidzyn)

Białkowski Janusz - od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Biłk Bogusław - od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Bobryk Witold - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Bodys Stanisław - od 10 V 1982 do 16 VI 1982

Bondyra Józef - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Borkowski Józef - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Borkowski Zenon - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do (data zwolnienia nieustalona)

Borowicz Andrzej - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VI 1982 (do OO Załęże)

Bożyk Eugeniusz - od 10 V 1982 do 16 VI 1982 (do OO Kwidzyn)

Branica Piotr - od 10 V 1982 do 22 VII 1982

Chilewski Stanisław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 VII 1982

Choina Krzysztof - od 30 VIII 1982 do 1 XII 1982

Cholewa Antoni - od 10 V 1982 do 16 VI 1982

Chołota Jan - od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 8 VI 1982

Cichocki Adam - od 5 IV 1982 (z OO Włodawa) do 9 IV 1982 (przeniesiony na inny oddział jako tymczasowo aresztowany)

Ciostek Andrzej od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 13 IV 1982

Czop Antoni - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VI 1982 (do OO Załęże)

Czyżkowski Czesław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do prawd. do OO Kwidzyn

Daniel Stanisław - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Dresiuk Wiesław - od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Drozdowski Jan - od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Drwal Radosław - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 10 IV 1982

Dudek Jan - od 17 V 1982 do 16 VI 1982

Dudek Stefan - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Dzido Bogusław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Dzięgielewski Andrzej od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982

Dziura Julian od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 (na przepustce; od 7 IX 1982 formalnie zwolniony)

Feliga Stanisław - od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Figiel Zbigniew - od 22 VI 1982 do 22 VII 1982

Fijołek Edmund - od 6 V 1982 do 22 VII 1982

Filipowicz Stanisław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 9 VII 1982

Fotek Henryk - od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Frelak Stefan - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 VII 1982 (na przepustkę)

Fusiak Paweł - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Gałan Eugeniusz - od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Gałkowski Marian - od 30 VIII 1982 do 25 X 1982

Gapiński Juliusz - od 12 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę, potem OO Kwidzyn)

Gębura Krzysztof - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Gliwa Edward - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 4 VII 1982

Gładysz Waldemar - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Głażewski Stanisław - od 31 VIII 1982 do 27 XI 1982

Gontarz Henryk - od 17 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę, potem OO Kwidzyn)

Gorzała Józef - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV1982

Góra Krzysztof - od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 24 VI 1982

Grabek Andrzej - od 26 V 1982 do 24 VII 1982

Grabek Marek - od 22 V 1982 do 24 VII 1982

Gregorowicz Jerzy - od 26 III 1982 (z OO Włodaw) do 2 VI 1982 (do OO Załęże)

Greguła Aleksander - od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Grejbus Marek - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VII 1982

Grochecki Stanisław - od 16 V 1982 do 13 VII 1982

Grzegorczyk Antoni - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Grzelak Roman - od 8 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn)

Hariasz Krzysztof - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 IV 1982 (przeniesiony na oddział śledczy jako tymczasowo aresztowany)

Herda Bogusław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Herman Zbigniew - od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 18 V 1982

Holc Roman - od 23 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Hołda Zbigniew - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 IV 1982

Huszcza Jan - od 22 IV 1982 (z OO Kwidzyn) do 29 IV 1982

Iwaszko Janusz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 26 VII 1982 oraz od 11 X 1982 do 9 XII 1982

Janicki Sławomir - od 14 IV 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Janiszek Jerzy - od 29 III 1981 (z OO Włodawa) do 25 VI 1982

Jaszczuk Marian - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Jaworski Jerzy - od 30 VIII 1982 do 3 XII 1982

Jesionek Tadeusz - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982

Jonak Marian - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982

Jóźwiakowski Andrzej od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Jurczuk Edmunt - od 22 IV 1982 do 29 IV 1982

Kalita Lucjan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 11 V 1982

Kamień Jan - od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Kamiński Wiesław - od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Karpik Stanisław - od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Karpiński Janusz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Karpowicz Marek - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Karwowski Zygmunt - od 10 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Kaszczuk Bronisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) od 15 IV 1982 (do OO Włodawa)

Kaźmierczak Cezary - od 29 IV 1982 do 23 VII 1982 (na przepustkę)

Kęzik Wiesław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Knapik Stanisław - od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Knitter Wiesław - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Kociubiński Zdzisław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Kocjan Jerzy - od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 9 VII 1982

Koczkodaj Ryszard - od 14 IV 1982 (z OO Włodawa) do 16 IV 1982 (przeniesiony na inny oddział jako tymczasowo aresztowany)

Koper Stanisław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 4 VII 1982

Koper Zenon - od 12 V 1982 do 16 VI 1982

Kornacki Lucjan - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Kowalik Wojciech - od 1 VII 1982 do 23 VII 1982

Kowalski Bronisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Kozak Jan - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 10 V 1982

Kozieradzki Józef - od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Kozieradzki Kazimierz - od 30 VIII 1982 do 8 X 1982

Kozłowski Gabriel - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Krawczyk Krystian - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 18 VII 1982

Kruk Tadeusz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Krupski Janusz - od 22 X 1982 do 7 XII 1982

Krzyżanek Ryszard - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VI 1982

Kucharski Andrzej - od 13 V 1982 do 16 VI 1982

Kuć Ryszard - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VI 1982 (do OO Załęże)

Kudyk Zdzisław - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 16 VI 1982

Kułaj Adam - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Kuks Henryk - od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Kuryjak Zygmunt - od 18 III 1982 (z OO Włodawa)

Kutkowski Arkadiusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Lipert Cezary - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 10 IV 1982

Lipka-Chudzik Józef - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Łaba Mieczysław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Łazarz Mieczysław - od 9 IV 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Łączka Ryszard - od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Łobacz Władysław - od 8 IV 1982 (z OO Włodawa) do 28 V 1982

Łodyga Jan - od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Łomoć Józef - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) od 9 IV 1982 (do OO Włodawa)

Łuczak Eugeniusz - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Łukasiewicz Jacenty - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Łukaszczuk Andrzej - od 7 IX 1982 do 9 XII 1982

Makenson Robert - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Malinowski Jacek - od 11 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Marcola Emilian - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Masiak Bogdan - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Matus Roman - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 (na przepustkę)

Matuszewski Andrzej - od 12 V 1982 do 16 VI 1982

Matuszewski Marek - od 13 V 1982 do 16 VI 1982

Mazur Stanisław - od 10 V 1982 do 23 VII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn)

Mazurek Janusz - od 4 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Mazurek Włodzimierz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 1 VII 1982

Michaluk Witold - od 30 VIII 1982 do 20 IX 1982 (do OO Kwidzyn)

Miłkowski Stanisław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Misiec Mirosław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 (na przepustkę) oraz od 31 VIII 1982 do 15 X 1982

Miszczak Zygmunt - od 6 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn)

Musiej Sławomir od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Nadolski Mieczysław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Nastaj Stanisław - od 12 V 1982 do 23 VII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn)

Nieoczym Zbigniew - od 22 IV 1982 (z OO Kwidzyn) do 29 IV 1982

Niezgoda Czesław - od 9 IV 1982 (z OO Włodawa) do 16 VI 1982

Ogorzałek Edward - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 13 VIII 1982

Oksytiuk Janusz - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Olewiński Janusz - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Opoka Jerzy - od 12 V 1982 do 24 VI 1982

Opozda Piotr - od 5 IV 1982 (z OO Włodawa) do 8 IV 1982 (jako tymczasowo aresztowany; potem skazany)

Ozga Wiesław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982

Paga Lesław - od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Palinka Jan - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Pałaszewski Tadeusz - od 31 VIII 1982 do 23 XI 1982

Pasieczny Marek - od 19 IV 1982 (z OO Kwidzyn) do 29 IV 1982

Piątkowski Lech - od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Pieniążek Andrzej - od 30 VIII 1982 do 25 XI 1982

Pierzchała Kazimierz - od 10 V 1982 do 27 VII 1982 (na przepustkę, następnie OO Kwidzyn)

Polański od Tarnawa Jerzy - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Portka Jan - od 17 V 1982 do 16 VI 1982

Prokopiak Antoni - od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Protz Krzysztof - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 IV 1982

Pyć Stanisław - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Rachwald Jerzy - od 23 IV 1982 (z OO Włodawa) do 23 VI 1982

Radliński Władysław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 VIII 1982

Radomski Andrzej - od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Reszota Roman - od 30 VIII 1982 do 15 X 1982

Reutt Jan - od 22 VI 1982 do 21 VII 1982

Robak Kazimierz - od 8 V 1982 do 28 VII 1982

Ruchlicki Wiesław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Ryczkowski Jerzy - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Ryl Mirosław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Sawa Ryszard - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Siliwon Włodzimierz - od 21 V 1982 do 24 V 1982

Skłodowski Antoni - od 11 V 1982 do 3 VI 1982

Skok Sławomir - od 22 IV 1982 do 2 VI 1982 (do OO Załęże)

Skop Sławomir - od 24 IV 1982 (z OO Włodawa) do 1 VII 1982

Skrobek Włodzimierz - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Skrzeczkowski Ryszard - od 10 V 1982 do 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Skrzyniarz Jan - od 2 VII 1982 (z OO Załęże) do 21 VII 1982

Skurosz Michał - od 19 IV 1982 do 25 VI 1982

Smyk Marian - od 22 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Sokaluk Piotr - od 30 VIII 1982 do 16 X 1982

Sołek Bronisław - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) od 16 VI 1982

Sosnowski Wincenty - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Sowa Marek - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 9 IV 1982 (do OO Włodawa)

Stachyra Mieczysław - od 12 V 1982 do 2 VII 1982

Stasiak Wiktor - od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Stępniak Włodzimierz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1980

Stepek Jan - od 27 IX 1982 do 6 XI 1982

Strawa Stanisław - od 12 V 1982 do 16 VI 1982

Stropek Ryszard - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Symotiuk Stanisław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) od 15 IV 1982 (do OO Włodawa)

Szaciłowski Stefan - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 (na przepustkę, następnie OO Kwidzyn)

Sztaba Henryk - od 31 VIII 1982 do 1 X 1982

Szwed Franciszek - od 29 II 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Szymański Krzysztof - od 10 V 1982 do 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Szyszkowski Bogdan - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Ślusarczyk Zbigniew - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Śmiech Stanisław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Świderski Leszek - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Telejko Mieczysław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Teterycz Andrzej - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Toporowski Jan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) oraz od 22 IX 1982 (z OO Kwidzyn) i przeniesiony na inny oddział jako tymczasowo aresztowany)

Tota Jan - od 12 V 1982 do 2 VII 1982

Turkiewicz Paweł - od 12 (lub 14) V 1982 do 13 VII 1982

Urbanek Tadeusz - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Warda Józef - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Wasilczuk Jan - od 2 IX 1982 do 15 X 1982

Węglarz Stanisław - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Wiśniewski Zdzisław - od 12 V 1982 do 20 VII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn)

Wocior Stanisław - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 III 1982

Wojnicki Zbysław - od 30 VIII 1982 do 26 XI 1982

Wojtiuk Stanisław - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982

Woźniak Sławomir - od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Wróbel Alfred - od 10 V 1982 do 13 VII 1982

Wysok Grzegorz - od 8 V 1982 do 22 (lub 23) VII 1982

Wysokiński Zenon - od 7 X 1982 do 3 (lub 30) XI 1982

Zachara Tadeusz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 IV 1982

Zając Wojciech - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 9 IV 1982

Zakrzewski Jerzy - od 31 VIII 1982 do 24 IX 1982

Zaranek Andrzej - od 30 VIII 1982 do 7 XII 1982

Zawadzki Włodzimierz - od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn)

Zbiniewicz Włodzimierz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982

Zieliński Henryk - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 1 VII 1982

Zieliński Tadeusz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 14 V 1982

Zima Tadeusz - od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982

Zych Roman - od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 oraz od 31 VIII 1982 do 25 XI 1982

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry